"อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส" เปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้าทางเลือกแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 19:50 น.
"อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส" เปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้าทางเลือกแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
อีกหนึ่งรูปแบบจัดการขยะในประเทศไทย โดย "อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส" เปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้า

ขยะอาจไร้ค่าสำหรับผู้บริโภคหลายคนเเต่มีค่าสำหรับผู้ประกอบการอย่าง "คณพศ นิจสิริภัช" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (Eastern Energy Phus) เจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ หมู่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

แต่ละวันจะมีขยะชุมชนจากหลายภาคส่วนใน จ.สมุทรปราการ จำนวนกว่า 4,000 ตัน เดินทางเข้าสู่พื้นที่บ่อฝังกลบ โดยมีเทคโนโลยีทางชีวภาพในการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นและย่อยสลายอินทรีย์สาร ก่อนนำไปสู่ขั้นตอนคัดแยกและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านของการรีไซเคิล , การทำดินผสมหรือปุ๋ย

ที่สำคัญคือการนำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF (refuse derived fuel) เพื่อผลิตไอน้ำขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จนสามารถผลิตกระแสไฟขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ส่งขายให้กับการไฟฟ้านครหลวง

“จาก 4,000 ตันที่เข้ามาในแต่ละวัน จะถูกนำไปคัดแยกและเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงราว 500 ตัน

โดย 60 เปอร์เซนต์ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนเข้าสู่โรงงานไฟฟ้า

30 เปอร์เซนต์นำไปผลิตดินผสม และ 10 เปอร์เซนต์เป็นขยะกลุ่มรีไซเคิล”

อีสเทิร์นฯ มีระบบเตาเผาขยะ (combustion system) ที่ใช้เทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระบบไอน้ำ (boiler system) และระบบบำบัดมลพิษ (flue gas cleaning system) เทคโนโลยีจากเยอรมันที่ผลิตในไทย ทั้งหมดทำให้คณพศมั่นใจว่าโรงงานเป็นมิตรและไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

เขาบอกว่า บริษัทมีเป้าหมายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลงขยะ เพิ่มอีก 3 โรง ตามหลักการของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste) เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลง ทั้งยังเพื่อลดปัญหามลพิษจากการกำจัดของเสียโดยวิธีการฝังกลบหรือเตาเผาด้วย ที่สำคัญยังทำให้สามารถกำจัดขยะได้มากถึงวันละกว่า 1,000 ตัน

เมื่อเร็วๆ นี้กรมควบคุมมลพิษบอกว่า หากสามารถนำขยะในไทยมาแปรรูปเป็นพลังไฟฟ้าจะสามารถลดขยะในเมืองไทยที่กำลังเป็นปัญหาได้มากถึง 60 เปอร์เซนต์ ซึ่งนั่นหมายความว่า ขยะเก่ากว่า 10 ล้านตันที่ตั้งอยู่ใน ต. แพรกษาใหม่ ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อนจะสามารถสร้างมูลค่าเป็นตัวเงินได้อีกมหาศาล

ทั้งนี้มีการประมาณกันว่า ทุกคนในประเทศผลิตขยะกันเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อวัน เมื่อรวมกับนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่มาท่องเที่ยวด้วยแล้ว จะมีขยะในประเทศแห่งนี้หลายล้านตัน

ปัญหาสำคัญคณพศบอกไม่ใช่ปริมาณแต่เป็นวิธีการใช้และปฏิบัติต่อพวกมัน

“ขยะทุกชิ้นมีค่าหากจัดเก็บและจัดการที่ดี สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและแปลงเป็นเงินได้ การแก้ไขปัญหาขยะในประเทศไทยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไล่ตั้งแต่ ผู้บริโภค หากมีความจำเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่พ้นต้องสร้างขยะ ควรทิ้งให้ถูกที่เพื่อให้ขยะนำไปสู่การจัดการที่ถูกต้อง ขณะที่ภาครัฐเองควรมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายจัดการอย่างจริงจัง ส่วนภาคเอกชนเชื่อว่ามีหลายคนพร้อมปฏิบัติให้เกิดการยอมรับจากสังคม” เขาบอกและทิ้งท้ายสั้นๆ ว่า

“วินัยและจิตสำนึกเป็นเรื่องสำคัญมากในการจัดการขยะ”

คณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด