ปตท.ปรับตัวรับรถอีวี เล็งเพิ่มสัดส่วนน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 21:28 น.
ปตท.ปรับตัวรับรถอีวี เล็งเพิ่มสัดส่วนน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม
กลุ่มธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น ปตท.กางแผนรับแนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้า หันขยับสัดส่วนน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมจาก 40% เป็น 50%

นายบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. เปิดเผยว่า การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีจากยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในปัจจุบันถือเป็นเทรนด์โลกที่จะต้องจับตาในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ทั้งนี้ คาดในอนาคตอันใกล้สัดส่วนยอดขายระหว่างน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์กับน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมจะทยอยปรับสัดส่วนให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเป็น 50% ต่อ 50% ของยอดขายรวมธุรกิจหล่อลื่น จากปัจจุบันอยู่ที่น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ 60% กับน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม 40% ของยอดขายรวม เนื่องจากรถยนต์ในอนาคตที่เป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า อาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเหมือนในปัจจุบัน

นอกจากนี้ การเพิ่มสัดส่วนยอดขายในตลาดน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมในอนาคต มองว่าจะต้องมีการสอดแทรกการบริการ รวมถึงการจัดทำโซลูชั่นเพื่อสร้างความแตกต่างในตลาด อีกทั้งอาจจะยังต้องมีการรับประกันคุณภาพหรือการันตีน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม และการให้ความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ต่อตลาด เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและการขยายตลาดใหม่เพิ่มเติม

ขณะที่บริษัทถือเป็นรายแรกในตลาดน้ำมันหล่อลื่นที่มีการจัดตั้งทีมงานที่สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจรภายใต้ชื่อ “พีทีที ลูป โซลูชั่นส์” (PTT Lube Solutions) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นได้ไม่นานเพื่อทำงานร่วมกับลูกค้ากลุ่มองค์กรในการพัฒนาน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรทุกประเภทได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

“หน่วยงานดังกล่าวจะมีการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ในการเก็บตัวอย่างน้ำมันเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง อีกทั้งการช่วยตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร และในอนาคตอาจมีแผนการขยายไปสู่การให้คำแนะนำในการติดตั้งเครื่องจักรหรือการซ่อมบำรุง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่อีกด้วย” นายบุรณิน กล่าว

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคทั้งสองกลุ่ม ระหว่างน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมกับน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์จะมีความแตกต่างกันในด้านความถี่ในการซื้อ ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์มีความถี่ในการซื้อสูงกว่า แต่ปริมาณการซื้อต่อครั้งจะอยู่ที่ราว 5 ลิตร/ครั้ง เมื่อเทียบกับน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมที่ความถี่ซื้อต่ำกว่า แต่ปริมาณต่อครั้งสูงที่ราว 1 หมื่นลิตร/ครั้ง เป็นต้น