คมนาคมกางแผนเร่งแก้ปัญหาสนามบินแออัด

  • วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 08:53 น.

คมนาคมกางแผนเร่งแก้ปัญหาสนามบินแออัด

คมนาคมกางแผน แก้สนามบินแออัด รับนักท่องเที่ยว อีอีซีพุ่ง 200 ล้านคน ปี 2571

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมองค์กรความร่วมมือทางการบินโลก CANSO Air Traffic Management Summit ว่า แนวโน้มตลาดการบินในภูมิภาคนี้จะเติบโตเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี 2561 ปริมาณเที่ยวบินอยู่ที่ 1 ล้านเที่ยวบิน ขยายตัว 6% และอีก 10 ปีข้างหน้าคาดการณ์ว่าปริมาณเที่ยวบินรวมจะสูงถึง 2 ล้านเที่ยวบิน

นอกจากนี้ ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) คาดว่าจะต้องรองรับผู้โดยสารผ่านสนามบินหลักปีละไม่ต่ำกว่า 200 ล้านคน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ส่วนสนามบินในต่างจังหวัด เช่น จ.เชียงใหม่ และภูเก็ต ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวนมาก ต้องเร่งจัดการจราจรทางอากาศร่วมกัน เพื่อใช้ทั้งด้านพาณิชย์และความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า ปัญหาความแออัดภายในสนามบินนั้นไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณจราจรทางอากาศ แต่ยังต้องแก้เรื่องเชิงพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่และขยายอาคารผู้โดยสารเดิม ตามความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น การพัฒนาอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ต้องเน้นเพิ่มพื้นที่และระบบบริหารจัดการตามจุดที่มักแออัด อาทิ เคาน์เตอร์เช็กอิน จุดตรวจอาวุธและจุดตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้นนางทิพาภรณ์ นิปกากร ผู้อำนวยการใหญ่ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย หรือ บวท. กล่าวว่า จะนำระบบ Big Data เข้ามา บริหารข้อมูลจราจรทางอากาศแบบเต็มรูปแบบภายใน 2 ปี ซึ่งนับว่าไทยจะเป็นประเทศแรกๆ ในอาเซียนที่ใช้ข้อมูล ดิจิทัลบริหารสนามบินไม่แตกต่างจากสนามบินสิงคโปร์ คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแออัดในสนามบินได้อย่างมากขณะที่เรื่องปัญหาเที่ยวบินดีเลย์นั้น ภายหลังจาก ครม.เห็นชอบแผนห้วงอากาศใหม่จะเร่งตั้งคณะทำงานกำหนดยุทธศาสตร์บริหารห้วงอากาศใหม่ เพื่อเพิ่มสัดส่วนห้วงอากาศเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น จากปัจจุบันมีสัดส่วน 50% อีก 50% ใช้ในด้านความมั่นคง

 

ข่าวอื่นๆ