อุตฯอาหาร-เครื่องดื่ม ลงทุนโรงงานอัจฉริยะ

วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 21:33 น.
อุตฯอาหาร-เครื่องดื่ม ลงทุนโรงงานอัจฉริยะ
ปีนี้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย เริ่มลงทุนเทคโนโลยีออโตเมชั่น นำโรโบติกมาขับเคลื่อนเพิ่มมากขึ้น

**************************

โดย...รัชนีย์ ศรีวัฒนชัย

ปีนี้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย เริ่มลงทุนเทคโนโลยีออโตเมชั่น นำโรโบติกมาขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในโลกของการค้า รวมถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแข่งขัน

โสพรรณ มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทได้ลงทุนโรโบติกหรือหุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิตจำนวน 1 ตัว หรือใช้งบ 3-4 ล้านบาท เพื่อทดลองการใช้งานและบริษัทกำลังเปลี่ยนถ่ายไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือวางแผนลงทุนโรโบติกทั้งหมดของโรงงานภาย 4-5 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ

ทั้งนี้ เพื่อรองรับกับการแข่งขันธุรกิจที่รุนแรงขึ้น ทั้งเวียดนาม หรือกัมพูชา แม้ว่าขณะนี้คุณภาพข้าวจะสู้ไทยไม่ได้ก็ตาม แต่ไทยเองก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาข้าวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการรองรับกับปัญหาแรงงานภายในประเทศที่คาดว่าจะขาดแคลนและมีแนวโน้มว่าต้นทุนด้านแรงงานจะปรับตัวสูงขึ้น

ทางด้าน ทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ กล่าวว่า การที่ธุรกิจไทยจะทรานส์ฟอร์มเป็นยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีอุปสรรคตรงที่โรงงานที่ล้าสมัย ซึ่งสามารถลงทุนและปรับปรุงภายในโรงงานแค่ไปสู่ 3.0 เท่านั้น เพราะสภาพโรงงานไม่พร้อมจะรองรับ

การจะก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะ ควรลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ดีกว่า สำหรับบริษัทเองกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาและวางแผนสร้างโรงงานแห่งใหม่อยู่ที่ จ.สงขลา บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะใช้งบลงทุน 200 ล้านบาท ภายในปีหน้านี้ แต่ไม่มีแผนจะลดแรงงาน

“ความท้าทายของอุตสาหกรรม 4.0 ธุรกิจต้องแข่งขันทั้งการพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ หรือสร้างสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ขณะที่การลงทุนทางเทคโนโลยี ช่วยให้การผลิตมีความแม่นยำ ลดการสูญเสีย ทำให้ลดต้นทุนในด้านต่างๆ การบริหารก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” ทวี กล่าว

ก่อนหน้านี้ กลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้เริ่มขยับตัวลงทุนโรโบติกเช่นเดียวกัน โดย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ กล่าวว่า 3 บริษัทใหญ่ ได้แก่ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ และบริษัท ไลอ้อน เร่งเดินหน้าทรานส์ฟอร์เมชั่นลงทุนเทคโนโลยีโรงงานก้าวสู่ยุค 4.0 สร้างโรงงานอัจฉริยะ โดยในส่วนของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ เตรียมลงทุน 150 ล้านบาท นำโรโบติกมาใช้ที่โรงงานลาดกระบังและโรงงานบางชันเพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นออโตเมชั่นทั้งหมด

โฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ กล่าวว่า บริษัทเดินหน้าใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนองค์กร โดยลงทุน 3 ปี (2560-2563) ราว 1,200 ล้านบาท หนึ่งในนั้น คือ ระบบซัพพลายเชน ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำจะใช้ดิจิทัลทั้งหมด โดยมีบริษัท เบฟเทค เป็นผู้พัฒนาระบบออโตเมชั่นและนำหุ่นยนต์ 60-70 ตัว มาใช้ในโรงงาน 30-40 แห่ง ตั้งเป้าเป็นโรงงานอัจฉริยะใน 2-3 ปี

จากภาพที่เกิดขึ้น ถือว่า ปี 2561 เป็นก้าวแรกของอุตสาหกรรมอาหาร ที่บูรณาการโลกของการผลิต และอย่างน้อย 3 ปี คาดว่าจะได้เห็นการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ