เช็กบิล9ร้านก๊าซโก่งราคา

วันที่ 08 มิ.ย. 2561 เวลา 08:43 น.
เช็กบิล9ร้านก๊าซโก่งราคา
พาณิชย์สุ่มตรวจผู้จำหน่ายก๊าซหุงต้มทั่วประเทศ พบหลายรายขายเกินราคา และบรรจุก๊าซไม่เต็มถัง 9 ราย สั่งปรับตามกฎหมายแล้ว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ร้านจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและค่าบริการอื่นๆ ให้ชัดเจน เพื่อกำกับดูแลไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา โดยตรวจสอบทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกอบการหลายรายจำหน่ายราคาสูงเกินสมควร กรมจึงได้ดำเนินการลง บันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อ ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ ยังได้ตรวจสอบด้านปริมาณบรรจุเพื่อให้ประชาชนได้รับความ เป็นธรรมในการซื้อก๊าซหุงต้มได้ ปริมาณบรรจุครบถ้วน โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดเข้าร่วมตรวจสอบการบรรจุ และปริมาตรก๊าซหุงต้มทั่วประเทศ มี ผลการตรวจสอบผู้ประกอบการ 462 แห่ง จำนวน 2.49 หมื่นถัง พบบรรจุ ก๊าซไม่เต็มปริมาณจำนวน 309 ถัง ผู้กระทำผิด 9 ราย และได้ดำเนินคดีลงโทษเปรียบเทียบปรับไปแล้วรายละ 2 หมื่นบาท

"หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายก๊าซหุงต้มสูงขึ้นเกินกว่าราคาแนะนำ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภาย ใน 1569 รวมทั้งสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการนำข้อร้องเรียนส่งให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบต่อไป" นายบุณยฤทธิ์ กล่าว