ดีเดย์แผนแก้หนี้สหกรณ์รถไฟ

  • วันที่ 01 มิ.ย. 2561 เวลา 07:24 น.

ดีเดย์แผนแก้หนี้สหกรณ์รถไฟ

สหกรณ์รถไฟเอ็มโอยู เจ้าหนี้ 15 แห่ง ลุยแผนชำระหนี้- คืนเงินฝาก 3,000 ล้าน คาดเดือน มิ.ย.นี้เริ่มมีสภาพคล่อง

นายสิทธิพร ปานใจ ประธานคณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้ลงนามในข้อตกลงแผนชำระหนี้เงินกู้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 แห่ง ภายหลังบรรลุข้อหารือแนวทางจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและการส่งชำระหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝาก ในวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี โดยเจ้าหนี้พร้อมให้ความ ช่วยเหลือลดดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝาก พร้อมทั้งผ่อนปรนการชำระหนี้บางส่วนเพื่อให้สหกรณ์รถไฟฯ มีสภาพคล่องในการดำเนินงาน สามารถปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกที่เดือดร้อนได้

ทั้งนี้ นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการ ลงนามข้อตกลงแผนชำระหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝาก ระหว่างคณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟกับตัวแทนสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 แห่ง

อย่างไรก็ตาม การลงนามครั้งนี้เป็นผลจากก่อนหน้าเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ได้ประชุมร่วมกันกับสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 15 แห่ง ถึงแผนการชำระหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝาก และได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสหกรณ์เจ้าหนี้ในการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผน ดังกล่าว เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

นายสิทธิพร กล่าวว่า ได้ยื่นข้อเสนอให้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ได้พิจารณา และได้ข้อตกลงร่วมกัน คือ ในส่วนของหนี้เงินกู้ยังชำระปกติ แต่ขอความร่วมมือกับสหกรณ์เจ้าหนี้ คือ ต้นเงินกู้ใน 2 งวด จะชำระหนี้ตามปกติ แต่เงินจะขอให้ฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ ก่อน ซึ่งเงินต้นชำระหนี้ใน 2 งวดนี้ เมื่อโยกไปเป็นเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟจะนำไปใช้ในการบริหารกิจการสหกรณ์ โดยให้เงินกู้แก่สมาชิก และทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น

ด้านกรณีของเงินกู้ได้ขอปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้จากสหกรณ์เจ้าหนี้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกสัญญาร้อยละ 1 เพื่อช่วยลดต้นทุนของสหกรณ์ ขณะที่ในส่วนของเงินฝากได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นร้อยละ 4 ต่อปีทุกบัญชี ซึ่งเป็นการลดภาระการชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟกับสหกรณ์เจ้าหนี้ ทำให้มีสภาพคล่องมากขึ้น และมีแผนในการจ่ายคืนเงินฝาก รวมทั้งการชำระหนี้เงินกู้ให้สหกรณ์เจ้าหนี้ได้เห็นชัดเจน โดยแต่ละปีจะจ่ายคืนในอัตราเท่าไหร่ ซึ่งแผนชำระหนี้คืนมีระยะเวลา 6 ปี คาดว่าเมื่อดำเนินการได้ตามข้อตกลงนี้ภายในเดือน มิ.ย.สหกรณ์จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นประมาณ 25 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ