3วิชาชีพต้านเปิดเสรีสิ้นมิ.ย.

วันที่ 01 มิ.ย. 2561 เวลา 05:53 น.
3วิชาชีพต้านเปิดเสรีสิ้นมิ.ย.
สมาคมวิชาชีพไม่เห็นด้วยเปิดฟรีอาชีพ วิศวกรรมสถานฯ ค้านกระทรวงแรงงาน ให้ต่างด้าวเป็นวิศวกรโยธา ชี้กระทบความมั่นคง

นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวถึงการที่ 3 สภาวิชาชีพ คือ วิศวกร สถาปนิก และนักบัญชี จะร่วมแถลงวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ไม่ควรเปิดเสรีอาชีพให้กับต่างชาติจากกรณีมีข่าวจะอนุญาตให้ต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย 12 อาชีพ ว่า ในส่วนของวิศวกรรมสถานฯ เห็นว่าตามที่กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ได้แถลงว่ากำลังเตรียมออกประกาศคาดจะเป็นกฎกระทรวง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลบังคับใช้วันที่ 30 มิ.ย. 2561 ให้คนต่างด้าวทำได้ 12 อาชีพ ซึ่งรวมถึงงานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา

ทั้งนี้ โดยอ้างว่าเพื่อบรรเทาการขาดแคลนแรงงาน โดยยึด 3 ประการ ต้องไม่เป็นภัยความมั่นคง ไม่กระทบการมีงานทำของคนไทย และจะอนุญาตเท่าที่จำเป็นนั้น ทาง วสท.ซึ่งเป็นองค์กรเสาหลักด้านวิศวกรรมของประเทศมากว่า 75 ปี ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการประกาศของกระทรวงแรงงาน เนื่องจากส่วนราชการยังขาดความเข้าใจในงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญพัฒนาประเทศมาตลอด

"โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ ไทย มีการพัฒนาโครงการเมกะโปรเจกต์ โครงสร้าง พื้นฐานคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ สิ่งปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ มากมาย ล้วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีระดับสูง หลากหลาย การเปิดให้วิศวกรต่างชาติ เข้ามาอย่างง่ายดายแบบที่กระทรวงแรงงาน ประกาศเท่ากับเพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตทำลายเศรษฐกิจไทย เสียประโยชน์ จากการจ้างงานวิศวกรในประเทศ กระทบความมั่นคงของเมืองและประเทศ เพราะตึกหรือโครงการที่สร้างเสร็จ แล้วไม่สามารถเห็นถึงภายในได้ว่าเขา ใช้วัสดุก่อสร้าง เหล็กเส้นมีคุณภาพ เพียงพอหรือไม่ หรือได้มีกระบวนการก่อสร้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่" นายธเนศ กล่าว

นายเอนก ศิริพานิชกร ประธาน คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. กล่าวว่า ในนานาประเทศถือว่างานวิศวกรรมโยธาเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในภูมิสัณฐานของประเทศ (Locality) ไม่ไช่ปล่อยใครมาทำก็ได้

บทความแนะนำ