เปิดสเปกชิง'ไฮสปีด'

  • วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 07:57 น.

เปิดสเปกชิง'ไฮสปีด'

รฟท.ยันไม่ล็อกสเปกไฮ สปีดเชื่อม 3 สนามบิน ผู้สนใจยื่นซื้อซอง เงินประกัน 2,000 ล้าน แจงตั้งคุณสมบัติสูงหวั่นรายเล็กทำโครงการสะดุด

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา รฟท.ได้ออกประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ตามที่ รฟท.และบอร์ดอีอีซีได้ประกาศเงื่อนไขผู้เข้าร่วมประมูลไว้บนเว็บไซต์

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอจะเป็นนิติบุคคลรายเดียว หรือนิติบุคคลหลายรายรวมกันเป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือนิติบุคคลหลายรายรวมกันก็ได้แต่ต้องมีนิติบุคคลไทยอย่างน้อย 1 ราย มีสัดส่วนลงทุนเกินกว่า 25% ของทั้งหมดต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ (Net Worth) โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นรายเดียวต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการรายปี โดยคิดเฉลี่ยในรอบระยะเวลา 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท หรือผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้าต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการรายปี เฉลี่ยในรอบระยะเวลา 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท และรวมกันไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท

นายวรวุฒิ กล่าวว่า การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวนั้นมิใช่เป็นการเอื้อผลประโยชน์หรือล็อกสเปกแต่อย่างใด เนื่องจากโครงการนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงเส้นทางแรก จึงถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย อีกทั้งยังกำหนดทีโออาร์ ให้มีผู้ชนะโครงการเพียงรายเดียวทั้งด้านงานก่อสร้างและงานระบบรวมถึงจัดหารถไฟ ดังนั้น รฟท.จึงต้องการบริษัทเอกชน รายใหญ่ไม่ใช่รายเล็ก เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อได้เข้ามาดำเนินการแล้วจะไม่มีข้อ ผิดพลาดปัญหาทั้งเรื่องการเงินและบุคลากรจนต้องทำให้โครงการล่าช้าตลอดจน เลื่อนเปิดให้บริการออกไปอีก

ด้านการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์นั้นเงื่อนไขได้กำหนดว่าการพัฒนาพื้นที่ เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ทางด้านการเป็นผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) หรือการเป็นผู้พัฒนา (Developer) ของอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 1 หมื่นตารางเมตร โดยมีมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

อย่างไรก็ตาม รฟท.จะจัดประชุมชี้แจงจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 23 ก.ค. 2561 และ 24 ก.ย. 2561 หลังจากนั้นจะเปิดให้มีการส่งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือคำถามเกี่ยวกับเอกสารการ คัดเลือกเอกชน ในวันที่ 10 ก.ค.-9 ต.ค. 2561 ตามกำหนดการ รฟท.จะเปิดให้มีการรับซองข้อเสนอในวันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 09.00-15.00 น. โดยผู้ยื่น ข้อเสนอต้องยื่นหลักประกันซองพร้อมกับการซื้อซองเอกสารข้อเสนอมูลค่า 2,000 ล้านบาท และต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอให้แก่ รฟท.เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท

ภาพประกอบข่าว

ข่าวอื่นๆ