ส่งออกยานยนต์ผวา "สหรัฐ" จ่อขึ้นภาษี

  • วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 07:50 น.

ส่งออกยานยนต์ผวา "สหรัฐ" จ่อขึ้นภาษี

พาณิชย์เร่งถกเอกชนรับมือสหรัฐเตรียมใช้มาตรา 232 ขึ้นภาษีสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนจากต่างประเทศ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศหารือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมรับมือกรณีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศเริ่มกระบวนการไต่สวนตามมาตรา 232 ของกฎหมาย Trade Expansion Act ปี 1962 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. เพื่อขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนจากต่างประเทศที่กระทบต่ออุตสาหกรรมภายใน และเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงสหรัฐ โดยหากผลการไต่สวนมีมูลอาจทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วน เช่นเดียวกับที่ได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมไปแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์การใช้มาตรการทางการค้าของสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมวางแผนรับมือและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพราะสหรัฐเป็นตลาดส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์อันดับ 1 ของไทย และยังเป็นตลาดส่งออกยานยนต์อันดับที่ 11 ด้วย โดยการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไปสหรัฐมีมูลค่าเฉลี่ยช่วง 5 ปี (2555-2560) มูลค่า 2,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี คิดเป็น 14.5% ของมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์โดยรวมของไทย

ขณะที่การส่งออกยานยนต์เฉลี่ย 5 ปี มีมูลค่า 372 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 2% ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทย

ข่าวอื่นๆ