กยท.ปรับแผนกระตุ้นโครงการสินเชื่อยางพารา

วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 08:47 น.
กยท.ปรับแผนกระตุ้นโครงการสินเชื่อยางพารา
กยท.ปรับแผนกระตุ้นให้สถาบันเกษตรกรร่วมโครงการสินเชื่อ รวบรวมยางพาราวงเงิน 1 หมื่นล้าน หลังที่ผ่านมาสนใจน้อย

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา วงเงิน สินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ออกไป 3 ปี คือตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560-มี.ค 2563 ผลปรากฏว่าไม่ได้รับความสนใจจาก สถาบันการเกษตรฯ เท่าที่ควร ดังนั้น กยท.จะเริ่มมีการรณรงค์เพื่อให้มีการเข้าร่วมโครงการและมาช่วยซื้อยางในตลาดเพิ่มมากขึ้น

"กยท.ได้เปิดให้สถาบันเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพาราวงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557-2560 ปรากฏว่ามีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการและได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 300 แห่ง เป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทเท่านั้น ครม.จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 ปี แต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร" นายณกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ กยท.จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของสถาบันเกษตรที่ขอกู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ประกาศไว้ เพื่อเข้าร่วมโครงการ และยื่นต่อธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% และ กยท.เป็นผู้ดำเนินการ โดยผู้กู้รายใหม่สามารถติดต่อยื่นคุณสมบัติได้ ณ สำนักงาน กยท.ประจำพื้นที่ และในส่วนของผู้กู้ รายเดิมสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ ธ.ก.ส. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นกู้ครั้งใหม่ได้แล้ว

นอกจากนั้น กยท.จะจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตามพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ และสามารถดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็ว ซึ่งจะเร่งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561 นี้