ยอดผลิตรถ4เดือนพุ่ง

  • วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 07:54 น.

ยอดผลิตรถ4เดือนพุ่ง

ส.อ.ท.ระบุยอดผลิตรถยนต์ 4 เดือน 6.74 แสนคัน โต 11.29% ส่วนยอดขายในประเทศ 3.16 แสนคัน พุ่ง 15.5%

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือน เม.ย. 2561 มีทั้งสิ้น 1.34 แสนคัน เพิ่มขึ้น 11.87% เทียบกับเดือน เม.ย. 2560 ส่งผลให้การผลิตช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2561 มีการผลิตรวม ทั้งสิ้น 6.74 แสนคัน เพิ่มขึ้น 11.29% แบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกช่วง 4 เดือน  3.73 แสนคัน คิดเป็น 55.43% ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5.67% และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 3 แสนคัน คิดเป็น 44.57% ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้น 19.18%

สำหรับยอดขายรถยนต์ภายใน ประเทศเดือน เม.ย. 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 7.92 หมื่นคัน เพิ่มขึ้น 25.2% เทียบกับเดือน เม.ย. 2560 เนื่องจากมีการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ การจัดงานมอเตอร์โชว์ เมื่อช่วงปลายเดือน มี.ค. ถึงต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์  ส่งผลให้ช่วง 4 เดือน ปี 2561 มียอดขายรถยนต์ 3.16 แสนคัน เพิ่มขึ้น 15.5% จากช่วงเดียวกันของปี 2560

ด้านการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือน เม.ย. 2561 ส่งออกได้ 7.25 หมื่นคัน เพิ่มขึ้น 5.29% เทียบกับเม.ย. 2560 โดยการส่งออกเติบโตเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 ซึ่งเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชียและตลาดออสเตรเลีย ส่งผลให้ช่วง 4 เดือน ปี 2561 มีการ ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 3.67 แสนคัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้น 4.13% เทียบจากช่วงเดียวกันปี 2560 มีมูลค่าการส่งออก 1.89 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.14% เทียบจากช่วงเดียวกันปี 2560

อย่างไรก็ตาม การผลิตทั้งปี 2561 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 2 ล้านคัน แบ่งเป็น ยอดขายในประเทศ 9 แสนคัน และ ส่งออก 1.1 ล้านคันนั้น จะต้องดูในเรื่องของกำลังซื้อในประเทศ เช่น เดือน พ.ค. จากนี้ไปเข้าสู่ฤดูฝน จะเกิดน้ำท่วมที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรหรือไม่ รวมถึงรายได้ของเกษตรกร เพราะผลไม้ที่ออกมาก็ช่วยให้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น แต่ก็มีพืชเกษตรบางรายการราคาไม่ดีนัก

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ส่วนยอดผลิตรถจักรยานยนต์เดือน เม.ย. 2561 อยู่ที่ 1.60 แสนคัน ลดลง 11.06% เทียบกับเดือน เม.ย. 2560 ส่งผลให้การผลิต รถจักรยานยนต์ช่วง 4 เดือน ปี 2561 อยู่ที่ 8.55 แสนคัน เพิ่มขึ้น 1.57% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2560 ส่วนยอดขาย รถจักรยานยนต์ 4 เดือน อยู่ที่ 5.86 แสนคัน เพิ่มขึ้น 0.3% เทียบกับช่วงเดียวกัน ปี 2560 ส่งผลให้ 4 เดือน ปี 2561 มีมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ ทั้งสิ้น 3.03 แสนล้านบาท เพิ่ม 3.11% เทียบจากช่วงเดียวกันปี 2560

ภาพประกอบข่าว 

ข่าวอื่นๆ