เร่งสร้างสตาร์ทอัพภาครัฐ เพิ่มบริการใหม่ให้ประชาชน

  • วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 07:49 น.

เร่งสร้างสตาร์ทอัพภาครัฐ เพิ่มบริการใหม่ให้ประชาชน

สนช.วางแผนสร้างสตาร์ทอัพภาครัฐ เพิ่มบริการใหม่ หวังชิงเม็ดเงินงบประมาณกว่า 2 ล้านล้าน

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดเผยว่า ในปี 2561สนช.จะผลักดันการสร้างสตาร์ทอัพกลุ่มสนับสนุนการทำงานของภาครัฐหรือ GovTech มากขึ้น เพื่อให้มีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพกลุ่มดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย เพิ่มบริการใหม่จากภาครัฐที่เป็นนวัตกรรมเพิ่มขึ้นและประชาชนได้รับประโยชน์

ทั้งนี้ การผลักดันสตาร์ทอัพกลุ่มสนับสนุนการทำงานของภาครัฐเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันงบประมาณของประเทศมากกว่า 2 ล้านล้านบาท สตาร์ทอัพกลุ่ม GovTech สามารถให้บริการใหม่ที่ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ ยกตัวอย่าง ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการ หรือไมซ์ ในประเทศไทย ที่มีมูลค่าประมาณ 2 แสนล้านบาท เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ จึงกระตุ้นให้มีสตาร์ทอัพมาคิดค้นบริการเพื่อรองรับตลาดดังกล่าว

ขณะเดียวกัน สนช.อยู่ระหว่างการศึกษาแผนว่าจะนำรูปแบบ (โมเดล) ต่างประเทศมาปรับใช้กับประเทศไทย ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)สิงคโปร์ และประเทศจีน ซึ่งแต่ละประเทศก็มีรูปแบบและแนวทางสนับสนุนแตกต่างกันโดยประเทศสหรัฐสตาร์ทอัพกลุ่ม GovTechมีมูลค่าธุรกิจรวมประมาณ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหน่วยงานเทศบาลท้องถิ่นสามารถจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษได้ และมีบริการจากสตาร์ทอัพเข้ามาให้บริการแก่ประชาชน พร้อมกับร่วมมือสร้างเมืองสู่สมาร์ทซิตี้

นายพันธุ์อาจ กล่าวว่า ประเทศจีนจะมีรูปแบบที่เป็นความร่วมมือแบบพีพีพีระหว่างภาครัฐ เอกชน ทำให้มีบริการใหม่เพื่อสังคม ส่งผลต่อประชาชนทำให้ได้รับบริการที่ดี และช่วยสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในเมือง ส่วนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการจัดตั้งองค์กร ศูนย์พัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ ทำหน้าที่ร่วมมือภาคเอกชนมาเสริมให้บริการแก่ประชาชน

“สนช.กำลังศึกษารูปแบบ การสนับสนุนสตาร์ทอัพ กลุ่มส่งเสริมภาครัฐของแต่ละประเทศ เพื่อนำมาผสมผสานและนำมาปรับใช้ในการสร้างสตาร์ทอัพในประเทศไทย” นายพันธุ์อาจ กล่าว

ข่าวอื่นๆ