แข่งซื้อข้าวสต๊อกรัฐคึกคัก เอกชน9รายยื่นซองประมูลรวม4.37หมื่น

  • วันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 09:14 น.

แข่งซื้อข้าวสต๊อกรัฐคึกคัก เอกชน9รายยื่นซองประมูลรวม4.37หมื่น

พาณิชย์เตรียมเสนอประธาน นบข.สิ้นเดือน พ.ค.นี้ เคาะ ผู้ชนะการประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐ หอมมะลิถูกเสนอราคามากที่สุด

นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การเปิดประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 4.37 หมื่นตัน พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติ 43 ราย และยื่นซองเสนอราคาทั้งหมด 35 ราย  แต่เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดทั้งหมด 9 ราย ยื่นซื้อข้าวใน 20 คลัง รวมปริมาณทั้งหมด 4.37 หมื่นตัน คิดเป็น 100% ของปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด มีมูลค่าเสนอซื้อรวม 534.08 ล้านบาท หรือช่วงเสนอซื้อตั้งแต่ 6,000-2.2 หมื่นบาท/ตัน ซึ่งชนิดข้าวที่เสนอซื้อมากสุด คือ ข้าวขาว 5% ปริมาณ 2.45 หมื่นตัน รองลงมา คือ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 7,300 ตัน ที่เหลือเป็นข้าวหอมทั่วไปและข้าวชนิดอื่นๆ

ทั้งนี้ กรมจะนำผลสรุปการยื่นซองเสนอราคาสูงสุดทั้ง 9 รายเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานระบายข้าวสารสต๊อกรัฐบาล ในวันที่ 22 พ.ค. 2561 ก่อนเสนอต่อ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าว ในวันที่ 28 พ.ค. 2561 หลังจากนั้นจะเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติขายต่อไป

 "ทั้ง 9 รายที่เสนอซื้อมาในราคาสูงสุดน่าจะอนุมัติขายทั้งหมด เพราะถือว่าให้ราคาดีมากเมื่อเทียบกับการประมูลข้าวรอบที่แล้วเมื่อเดือน มี.ค. 2560 ซึ่งราคาที่เสนอซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100% ครั้งนี้เฉลี่ย 1.80 หมื่นบาท/ตัน และมีการเสนอซื้อข้าวหอมมะลิที่ ราคาสูงสุดถึง 2.2 หมื่นบาท/ตัน ส่วนข้าวขาว 5% ได้ราคาดีกว่ารอบก่อนเช่นกัน โดยรอบก่อนเสนอซื้อราคาเฉลี่ย 1 หมื่นบาท/ตัน รอบนี้เสนอซื้อเฉลี่ย 1.14 หมื่นบาท/ตัน" นายอดุลย์ กล่าว

สำหรับราคาข้าวสารในตลาดปัจจุบันพบว่าข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 อยู่ที่ 3.31 หมื่นบาท/ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 1.55-1.66 หมื่นบาท/ตัน ข้าวสารขาว 5% อยู่ที่ 1.29-1.3 หมื่นบาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้าราคา 8,000-8,200 บาท/ตัน ส่วนราคาส่งออกข้าวขาว 5% อยู่ที่ 450 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 อยู่ที่ 1,101 ดอลลาร์/ตัน

ขณะที่การส่งออกข้าวไทยตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.-16 พ.ค. 2561 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้แล้วปริมาณ 4.10 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.12% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่า 6.59 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.83% คิดเป็นเงินดอลลาร์มูลค่า 2,093 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22.75%

"ข้าวที่นำมาเปิดประมูลครั้งนี้เป็นข้าวกลุ่ม1ที่คนสามารถบริโภคได้ ซึ่งเป็นล็อตสุดท้ายแล้ว แต่ต้องรอดูองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สรุปผลข้าวอีกครั้งว่ามีปริมาณข้าวที่หลงเหลือจากการรับมอบหรือไม่ หากมีก็จะนำมาเปิดประมูลต่อไป" นายอดุลย์ กล่าว

ด้านรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดทั้ง 9 ราย ได้แก่ หจก.รุ่งเจริญพืชผล 2504 บริษัท ธัญญไร้ซ์ (ไทยแลนด์) หจก.โรงสีทรัพย์แสงทอง 2550 บริษัท ร่วมเจริญ พัฒนาการข้าว บริษัท กำแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต หจก.สุวิทย์ ไรซ์มิลล์ บริษัท วัฒนพร อินเตอร์โกลเด้นไรซ์ บริษัท ครอบครัวข้าวสาร และ บริษัท ธนสรรไรซ์

ข่าวอื่นๆ