อ่วม!น้ำมันปรับขึ้น 40-60 สต./ลิตร

  • วันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 07:03 น.

อ่วม!น้ำมันปรับขึ้น 40-60 สต./ลิตร

ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 60 สต.ต่อลิตร E85 ,ดีเซล ขยับ40 สต.ต่อลิตร มีผล 19 พ.ค. เวลา 05.00 น.

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. บริษัท ปตท. และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต. ยกเว้น E85 ขยับ 40 สต. มีผลวันนี้ เมื่อเวลา 05.00น.

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการน้ำมันปตท.และบางจากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลวันนี้ เป็นดังนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 30.25 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ29.98 บาท, E20 ลิตรละ 27.74 บาท, E85 อยู่ที่ลิตรละ  21.74 บาท  ดีเซล ลิตรละ 32.79 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

ข่าวอื่นๆ