บิ๊กตู่สั่งตรวจสอบ"นายจ้าง"แอบกดค่าแรงหวังใช้ต่างด้าว

วันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 07:35 น.
บิ๊กตู่สั่งตรวจสอบ"นายจ้าง"แอบกดค่าแรงหวังใช้ต่างด้าว
“บิ๊กตู่” สั่งกระทรวงแรงงาน ตรวจสอบสถานประกอบการเอาเปรียบลูกจ้างไทย หั่นค่าจ้างหลังบีบลาออก หวังจ้างแรงงานต่างด้าวราคาถูก

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆ ที่มีพฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน พร้อมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีนายจ้างกดดันให้ผู้ใช้แรงงานชาวไทยลาออกจากงาน โดยการลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง เนื่องจากต้องการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีค่าแรงถูกกว่า และเมื่อตรวจสอบพบก็ขอให้พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไข หรือออกมาตรการเพื่อมาป้องกันปัญหาดังกล่าวในระยะยาวด้วย

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ สาระสำคัญกำหนดลักษณะความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ โดยผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงานหรือบริการโดยไม่ได้สมัครใจ ด้วยการข่มขู่ ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ยึดเอกสารสำคัญประจำตัวของบุคคลนั้นไว้ นำภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ หรือด้วยวิธีอื่นใดทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถที่จะขัดขืนได้หรือไม่ได้สมัครใจ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ

นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังกำหนดบทลงโทษการกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ โดยเพิ่มโทษกรณีกระทำผิดต่อผู้เสียหายที่เป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ หรือผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และกรณีที่ทำให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสหรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือถึงแก่ความตาย พร้อมกับกำหนดมาตรการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับ เช่น การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว

ทั้งนี้ กำหนดให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับหรือช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร n

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต