ที่พักเถื่อนฉุดรายได้โรงแรมไทย

  • วันที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 20:24 น.

ที่พักเถื่อนฉุดรายได้โรงแรมไทย

สมาคมโรงแรมไทยชี้บ้านพักปล่อยเช่าเถื่อนระบาด ฉุดอัตราเข้าพักและรายได้โรงแรมกว่า 30%

น.ส.ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้การนำบ้านพักที่ไม่ได้จดทะเบียนโรงแรมถูกต้องตามกฎหมายมาปล่อยเช่ารายวันผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ติดทะเล เช่น หัวหิน ปราณบุรี และพัทยา ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในช่วงโลว์ซีซั่นที่ทำให้อัตราการเข้าพักหายไปถึง 10-15% ตามแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว

นายอุดม ศรีมหาโชตะ กรรมการสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า บ้านจัดสรรแบบพูลวิลล่าและคอนโดที่ปล่อยเช่ารายวันผิดกฎหมายที่มีกว่า 1,000 ยูนิต ในพื้นที่ท่องเที่ยวหัวหิน ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ทำให้อัตราการเข้าพักและรายได้ของผู้ประกอบการหายไปกว่า 20-30%

สำหรับอัตราการเข้าพักโรงแรมที่ถูกกฎหมายของนักท่องเที่ยวทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่ 55-60% ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า5 ปีแล้ว สวนทางกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยอยู่ที่ 80% และนักท่องเที่ยวต่างชาติ20%

ทั้งนี้ จากการที่หน่วยงานภาครัฐเริ่มตื่นตัว มีการปราบปรามและบทลงโทษทางกฎหมายอย่างจริงจัง เชื่อว่าจะทำให้กระแสการปล่อยเช่าบ้านพักและคอนโดเถื่อนลดน้อยลง และจะส่งผลดีให้แนวโน้มอัตราการเข้าพักของผู้ประกอบการปรับตัวดีขึ้น

ข่าวอื่นๆ