พาณิชย์ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 4 หมื่นแห่งเป็นโชห่วยมืออาชีพ

วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 13:11 น.
พาณิชย์ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 4 หมื่นแห่งเป็นโชห่วยมืออาชีพ
“สนธิรัตน์”ประกาศยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 4 หมื่นแห่งเป็นโชห่วยมืออาชีพ หารือคลังหนุนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการมอบนโยบายให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 586 ราย เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2561 ที่กระทรวงพาณิชย์ว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ตั้งเป้าที่จะผลักดันร้านค้าที่มีอยู่ 4 หมื่นแห่งให้เป็นโชห่วยมืออาชีพ โดยเริ่มจากการยกระดับการให้บริการในร้านค้าธงฟ้าให้ทันสมัย ด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น QR Code มาใช้ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และทำให้ผู้ขายทราบว่ามีการซื้อขายสินค้าชนิดใด จำนวนเท่าใด เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการและกระจายสินค้าสู่ชุมชน โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงการคลัง คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ยังมีแผนที่จะฝึกอบรมเจ้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยจะสอนวิธีการทำธุรกิจ การพัฒนาร้านค้า ความรู้ด้านภาษี การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ กำหนดระยะเวลาอบรม 5 วัน ซึ่งจะทำให้ร้านค้ามีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายโอกาสเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์ เพราะปัจจุบันนอกจากจะมีลูกค้าที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ยังจะได้ลูกค้าทั่วไปที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ จะเป็นการเพิ่มยอดขายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลให้ร้านโชห่วย ร้านค้าชุมชนเหล่านี้สามารถแข่งขัน และมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกัน จะเข้าไปช่วยลดต้นทุนในการซื้อสินค้า โดยสำรวจกลุ่มสินค้าขายดี และผลักดันให้ร้านค้ารวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการซื้อสินค้ากับผู้ผลิต ซึ่งจะทำให้สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตสินค้าให้มาเข้าร่วมโครงการ และขอความร่วมมือลดราคาสินค้าให้เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้า

นอกจากนี้ ยังจะเพิ่มจำนวนรายการสินค้าเข้าไปจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยจะทำการเชื่อมโยงสินค้าจากเกษตรกร ผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตท้องถิ่น เช่น ผัก ผลไม้ สินค้า OTOP และสินค้า GI ของจังหวัด มาจำหน่ายในร้านค้าด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มจำนวนสินค้าภายในร้านค้า แต่ยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สำหรับการกำกับดูแลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการสมัครเข้าเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ  โดยกระทรวงฯ จะมีการตรวจสอบร้านค้า และจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะทำการปลดออกจากโครงการ และยึดคืนเครื่องรูดบัตรทันที

ส่วนยอดการจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตั้งแต่ 4 ต.ค.2560–8 พ.ค.2561 มียอดใช้จ่ายไปแล้ว 25,986 ล้านบาท