อ่วม!น้ำมันขึ้นราคา 60 สต.

  • วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 08:03 น.

อ่วม!น้ำมันขึ้นราคา 60 สต.

ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด60สต.เว้น E85ขยับ40สต. มีผลแล้ววันนี้ ( 11 พค.)

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. บริษัท ปตท. และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต. ยกเว้น E85 ขยับ 40 สต. มีผลวันนี้ เมื่อเวลา 05.00น.

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการน้ำมันปตท.และบางจากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลวันนี้ เป็นดังนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.15 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ28.88 บาท, E20 ลิตรละ 26.64 บาท, E85 อยู่ที่ลิตรละ  21.04 บาท  ดีเซล ลิตรละ 31.89 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

ข่าวอื่นๆ