"นวัตกรรมใหม่"คุมถังน้ำผ่านสมาร์ทโฟน

  • วันที่ 09 พ.ค. 2561 เวลา 08:14 น.

"นวัตกรรมใหม่"คุมถังน้ำผ่านสมาร์ทโฟน

“ธรรมสรณ์”ส่งนวัตกรรมใหม่แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน-คุมถังน้ำ สุดไฮเทคบุกตลาด

นายชูเกียรติ กันฉาย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทคือผู้นำทางด้านนวัตกรรมระบบจัดการน้ำ ล่าสุดได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ ภายใต้ชื่อ DOS Life connection ที่ใช้ร่วมกับ ถังน้ำนวัตกรรมใหม่ Vision 1 บนสมาร์ทโฟน ที่ใช้ได้ทั้ง iOS และแอนดรอยด์ สามารถเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์ไปยังระบบควบคุมที่อยู่ที่ตัว Vision1 ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi ภายในบ้านหรืออาคาร เพื่อความสะดวกสบายให้ผู้บริโภค จากการใช้ประโยชน์ของสื่อสารข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เนตที่รวดเร็ว

ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นของVision 1 สามารถตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำว่ามีปริมาณเท่าไหร่ โดยใช้ปริมาณของน้ำ ไปควบคุมปั๊มน้ำที่จ่ายน้ำเข้ามาในถังได้ เมื่อกรณีระดับน้ำต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ระบบก็จะสั่งตัดการทำงานของปั้มน้ำ เพื่อไม่ให้ปั้มเกิดการทำงานโดยไม่มีน้ำในท่อซึ่งจะทำให้ปั๊มเสียหาย มีระบบตัดน้ำเข้าเมื่อน้ำเกินปริมาณที่กำหนดเพื่อป้องกันน้ำล้น หรือสั่งการเปิดปิดน้ำปั๊มน้ำผ่านสมาร์ทโฟนโดยตรง มีระบบแสดงอัตราการไหลของน้ำทั้งขาเข้าและจ่ายออกเป็นลิตรต่อวินาที และรวบรวมข้อมูลบการใช้น้ำสรุปเป็นรายวัน หรือ รายเดือน ซึ่งทั้งหมดสามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นนี้ ยัง สามารถตรวจสอบ ค่าความขุ่นของน้ำ (Turbit) ก่อนเข้าถังเก็บน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำสกปรก สิ่งปนเปื้อนในน้ำ ถ้าค่าความขุ่นเกินมาตรฐาน 4NTU โดยวาลว์น้ำจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันน้ำขุ่นเข้ามาในถัง และจะแจ้งเตือนเจ้าของบ้านผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และเมื่อน้ำหายขุ่นแล้ว ระบบก็จะเปิดให้การทำงานเหมือนเดิม อีกทั้ง สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำในถังเก็บ โดยแสดงอุณหภูมิของน้ำภายในถังเก็บน้ำได้เป็นลักษณะตัวเลขว่ามีค่าเท่าไร ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เพื่อแสดงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ขณะเดียวกัน Vision 1 ยังมีระบบบันทึกระยะเวลาการใช้งาน เพื่อแจ้งเตือนว่าถึงเวลาที่ต้องรับบริการดูแลรักษาหรือไม่ Vision 1 ผลิตขึ้นจากวัสดุ Food Grade 100% ที่สะอาดปลอดภัย มีความทนทานในการใช้งานระยะยาว ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามสำหรับการใช้งานในบ้านที่ดูทันสมัย และด้วยมาตรฐานการผลิตจาก DOS

สำหรับภาพรวมธุรกิจ ในปี2561 คาดว่าจะขยายตัวอย่างตัวเนื่อง ทั้งตลาดในประเทศ ที่มีสัดส่วนธุรกิจ 80 % และตลาดส่งออกที่ส่งออกไปประมาณ 20 % ในกลุ่มตลาดอาเซียน เติบโตทุกตลาด เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา และสปป.ลาว ทำให้ปีนี้คาดว่าธุรกิจจะเติบโตตัวเลขสองหลักขึ้นไป ปัจจุบันบริษัทมีสินค้าประมาณ 50-60 ชนิด ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มระบบเก็บน้ำ ระบบบำบัดน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ลูกค้าเป้าหมายคือ คอนโด หอพัก บ้านเรือน และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม แนวโน้มจะสินค้าใหม่เรื่อยๆ และจะเน้นนวัตกรรมเรื่องนวัตกรรมใหม่.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ