ข่าวดี!น้ำมันลดราคา 40 สต.

  • วันที่ 08 พ.ค. 2561 เวลา 07:18 น.

ข่าวดี!น้ำมันลดราคา 40 สต.

ปตท.บางจากลดราคาแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด40สต.เว้น E85 ลง 20 สต.ตรึงดีเซลมีผลวันนี้

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. บริษัท ปตท. และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลง40 ส.ต. ยกเว้น E85 ปรับลดลง 20 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันนี้ เมื่อเวลา 05.00 น.

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการน้ำมันปตท.และบางจากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลวันนี้ เป็นดังนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.60 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ28.33 บาท, E20 ลิตรละ 26.09 บาท, E85 อยู่ที่ลิตรละ  20.69  บาท  ส่วนดีเซลคงเดิมลิตรละ 28.34 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ