สหรัฐจ่อคืนสิทธิจีเอสพี17สินค้าไทย

วันที่ 14 เม.ย. 2561 เวลา 09:50 น.
สหรัฐจ่อคืนสิทธิจีเอสพี17สินค้าไทย
สหรัฐเล็งทบทวนสินค้า จีเอสพีไทย 17 รายการ 3 กลุ่ม แนะเร่งส่งออกเพิ่มมูลค่า

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) ประกาศการพิจารณาการทบทวนสิทธิประโยชน์จีเอสพี ประจำปี 2560 ประกาศเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 ครอบคลุมสินค้ากว่า 250 รายการสินค้า และให้แหล่งนำเข้าต่างๆ ที่ได้รับสิทธิสามารถยื่นเรื่องเพื่อชี้แจงและขอผ่อนผันหรือคงสิทธิไว้ได้

ทั้งนี้ มีสินค้าไทย 17 รายการเข้าข่ายการทบทวน โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ สินค้าจีเอสพีของไทยที่เกินเพดานขอบเขตความจำเป็นด้านการแข่งขัน (CNL) จะถูกตัด 1 รายการ ได้แก่ เครื่องซักผ้าใช้ในครัวเรือน กลุ่มที่ 2 สินค้าจีเอสพีที่เกินเพดานขอบเขตความจำเป็นด้านการแข่งขัน (CNL) แต่ขอสามารถผ่อนผันรักษาสิทธิได้จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ดอกกล้วยไม้ ทุเรียนสด มะละกออบแห้ง มะขามหวาน ผลไม้ ถั่วเคลือบน้ำตาล มะละกอปรุงแต่ง ข้าวโพดอ่อนกระป๋อง ไม้ปาร์เกต์ปูพื้น ขอหยั่งกล้องส่องทางไกล

สำหรับกลุ่ม 3 สินค้าที่ถูกตัดจีเอสพีไปแล้วและสามารถขอคืนสิทธิได้ มี 7 รายการ ได้แก่ แป้งธัญพืช ปลากระป๋องแมกเคอเรล ผลิตภัณฑ์กุ้งผสมเนื้อปลา ถุงพลาสติก ใส่ของ ยางรถบรรทุกรถบัส เครื่องประดับโลหะมีค่า ภาชนะอะลูมิเนียมใช้ในครัว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า สินค้าในกลุ่มที่ 2 น่าจะได้รับการพิจารณาผ่อนผันให้เป็นสินค้าจีเอสพีต่อไป และควรจะผลักดันเพิ่มการส่งออกสินค้าในกลุ่มที่ 3 หากสหรัฐพิจารณาคืนจีเอสพีให้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับสถิติการส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐเดือน ก.พ. มีมูลค่า 2,053 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.1% โดยช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 4,203 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.2% โดยไทยส่งออกไปสหรัฐคิดเป็นสัดส่วน 10.4% ของการส่งออกไทยทั้งหมด

ภาพประกอบข่าว