“แอตต้า”ขยายลานจอดบัสเพิ่ม2สนามบินรับต่างชาติเที่ยวสงกรานต์

  • วันที่ 12 เม.ย. 2561 เวลา 13:05 น.

“แอตต้า”ขยายลานจอดบัสเพิ่ม2สนามบินรับต่างชาติเที่ยวสงกรานต์

“มิ่งขวัญ” เผย ต่างชาติเที่ยวสงกรานต์ผ่านบริษัทนำเที่ยวคึก กระแส ออเจ้าแรง ชี้ “จีน – รัสเซีย-เกาหลีใต้” นำโด่ง “แอตต้า” เตรียมแผนรองรับขยายลานจอดบัสเพิ่ม “ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ”

นางมิ่งขวัญ เมธเมาลี ประธานฝ่ายการตลาด สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เปิดเผยถึงแนวทางเตรียมรับมือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 นี้ ว่า ทางสมาคมได้ประเมินสถานการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยผ่านบริษัทนำเที่ยวที่เป็นสมาชิกของสมาคม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้พบว่าอาจมีมากกว่า 15,000 คนต่อวัน ที่สนใจอยากเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมและการละเล่นของไทย อีกทั้งเทศกาลวันปีใหม่ไทยเป็นช่วงที่ตรงกับเทศกาลอีสเตอร์ของต่างชาติ ในยุโรป คือระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 25 เมษายนของทุกปี จึงคาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งกระแส ออเจ้า ที่ทำเป็น ภาคภาษาจีนมาแรงในประเทศจีน และจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวผ่านทางกรุงเทพมหานครและบริษัทนำเที่ยวของสมาคมจะนำรายได้เข้าประเทศเฉลี่ยประมาณไม่น้อยกว่า 500 กว่าล้านบาทภายใน 5 วันของเทศกาลปีนี้ โดยไม่นับรวมจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองผ่านสื่อออนไลน์อีกมากกว่า 60%

ดังนั้น ทางสมาคมแอตต้าจึงได้จัดเตรียมขยายพื้นที่ลานจอด ดังที่กล่าวมาเบื้องต้นและยังเพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงาน อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือด้านต่างๆภายในสนามบินให้แก่บริษัทนำเที่ยวที่เป็นสมาชิกของสมาคมที่นำชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวยังเมืองไทย ให้เกิดความประทับใจ ให้มากที่สุด

นางมิ่งขวัญ กล่าวให้ข้อมูลเสริมด้วยว่า โดยปกติ สนามบินสุวรรณภูมิ ทางสมาคมสามารถจัดลานจอดรถบัสให้เข้ามารับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเฉลี่ยวันละ 8,000-10,000 ต่อวัน และช่วงที่นักท่องเที่ยวคึกคักมากที่ สุด คือ ประมาณช่วงเวลา 11.00 AM และ 23.00 PM ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน รัสเซียและเกาหลีใต้ เข้ามาพร้อม กันในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดบริการที่ล่าช้า และแออัด

ส่วนสนามบินดอนเมือง ปกติ จะเข้ามารับเฉลี่ยวันละ 5,000 -6,000 ต่อวัน นักท่องเที่ยวจะคึกคักมากที่สุดช่วง 17.00 PM และ 22.00 PM เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น สมาคมจึงตั้งแผนรองรับแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ที่อาจสร้างความ ไม่ประทับใจ แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย(วันสงการนต์ )ที่จะมาถึงนี้

อย่างไรก็ตามเชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่จะมาเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งคาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 7 โดยมีปัจจัยค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ค่าเงินยูโรแข็งตัวขึ้นและเศรษฐกิจภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และจะเห็นภาพปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนอีกครั้งคือ ช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้

โอกาสนี้จึงมีความคาดหวังอยากเห็นคนไทยทุกคนและชุมชน ทุกหมู่บ้านพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว แสดงความมีน้ำใจ คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ทุกสัญชาติ เพื่อสร้างความประทับใจนักท่องเที่ยวในการเยือนทุกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยและบอกต่อให้ นักท่องเที่ยวอื่นได้เดินทางกลับมาเที่ยวบ้านเราอีกหลายๆครั้งหลายคราและยั่งยืน.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ