รัฐเร่งอัดฉีดฐานราก เตรียมเพิ่มวงเงินกองทุนหมู่บ้าน รอชงเข้าบอร์ดใหญ่เม.ย.นี้

วันที่ 06 เม.ย. 2561 เวลา 08:00 น.
รัฐเร่งอัดฉีดฐานราก เตรียมเพิ่มวงเงินกองทุนหมู่บ้าน รอชงเข้าบอร์ดใหญ่เม.ย.นี้
สทบ.เล็งจัดเงินเพิ่มลงหมู่บ้านแห่งละ 3 แสน ต่อยอดโครงการเก่า ขณะที่บอร์ดอนุกรรมการฯ ไฟเขียวงบที่เหลืออีก 533 ล้าน

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ว่า เตรียมพิจารณาจัดสรรเพิ่มวงเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ แห่งละไม่เกิน 3 แสนบาท จากก่อนหน้านี้แห่งละ 2 แสนบาท ซึ่งเป็นส่วนงบกลางของปี 2561 วงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาท โดยพิจารณาจากความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งมีโครงการอะไรที่เป็นการต่อยอด หรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งเน้นโครงการที่ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (เอสดีจี) ของสหประชาชาติ หรือสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับศาสตร์พระราชาและโครงการประชารัฐ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดสรรวงเงินปี 2560 ให้กองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมแห่งละ 2 แสนบาท ภายใต้โครงการประชารัฐ เพิ่มเติมอีก 2,665 กองทุน วงเงินรวม 533 ล้านบาท หลังจากนี้จะนำรายละเอียดเสนอให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ อนุมัติอย่างเป็นทางการภายในเดือน เม.ย.นี้

สำหรับเงินดังกล่าวที่ได้รับการอนุมัติในครั้งนี้ แยกเป็นโครงการและงบประมาณที่กองทุนหมู่บ้านฯ นำไปต่อยอดโครงการประชารัฐเดิมที่รัฐบาลได้อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ จำนวน 730 กองทุน วงเงิน 146 ล้านบาท การนำเงินไปดำเนินการโครงการใหม่ 1,901 กองทุน วงเงิน 380 ล้านบาท และการนำเงินให้กองทุนหมู่บ้านที่นำเงินไปต่อยอดโครงการเดิมและทำโครงการใหม่ จำนวน 34 กองทุน วงเงิน 6.8 ล้านบาท

"การอนุมัติงบโครงการประชารัฐเพิ่มเติมในครั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 ที่รัฐบาลอนุมัติวงเงินมา 3.5 หมื่นล้านบาท จากนั้นในปี 2560 ได้อนุมัติงบประมาณอีกก้อนหนึ่ง วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท มาต่อยอดโครงการเดิม ซึ่งที่ผ่านมาอนุมัติไปเกือบหมดแล้ว ยังเหลือโครงการบางส่วน ในการประชุมครั้งนี้ จึงอนุมัติโครงการที่เหลืออยู่ 2,665 กองทุน เพื่อให้การทำโครงการประชารัฐในช่วง 2 ปีเสร็จสิ้น" นายนที กล่าว

การดำเนินโครงการประชารัฐในปี 2561 นั้น ที่ผ่านมากองทุนหมู่บ้านฯ ได้รับ งบกลางปี 2561 จำนวน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อไปดำเนินโครงการใหม่คือ โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย โดยมีสาระสำคัญ เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์และกรอบหลักเกณฑ์การทำโครงการ มีคณะอนุกรรมการบริหาร และมีขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ