ดึงจีนร่วมมือไทยแลนด์4.0 หนุนระบบราง

  • วันที่ 05 เม.ย. 2561 เวลา 07:30 น.

ดึงจีนร่วมมือไทยแลนด์4.0 หนุนระบบราง

กระทรวงวิทย์ฯ หารือจีนร่วมมือผลักดันไทยแลนด์ 4.0 ควบคู่วันเบลต์วันโรด นำร่องทำศูนย์วิจัยร่วมด้านระบบราง

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ได้นำทีมผู้บริหารกระทรวงหารือความร่วมมือไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับนายหวังจื้อกัง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกัน ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและขับเคลื่อนประเทศ และการร่วมผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 และโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (วันเบลต์วันโรด)

ทั้งนี้ กระทรวงวิทย์ฯ ได้ร่วมมือและผลักดันโครงการกับกระทรวงวิทย์ฯ ของจีนมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้จัดทำศูนย์วิจัยร่วมด้านระบบรางแห่งแรกระหว่างไทย-จีน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลัก ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อใช้ทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางราง คาดว่า จะแล้วเสร็จและติดตั้งเครื่องมือในปลายปี 2561 ถือว่าศูนย์วิจัยนี้จะเป็นศูนย์กลางใน เรื่องระบบรางของภูมิภาคอาเซียน

ด้านโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซีไอ) จะช่วยตอบโจทย์โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของประเทศจีน โดยกระทรวงวิทย์ฯ ของจีน ได้สนับสนุนการพัฒนา อีอีซีไอ ด้วยการสนับสนุนส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา และนักวิจัยมาทำงานวิจัยร่วมกัน พร้อมนำภาคเอกชนของจีนที่มีความสนใจมาร่วมลงทุน และเสนอให้จัดทำความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างไทย-จีน ที่มีเป้าหมายในเทคโนโลยีหลายสาขา เช่น ระบบขนส่งทางราง เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงวิทย์ฯ ได้มีการตั้งแต่อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อประสานงานและผลักดันความร่วมมือระหว่างไทย-จีนให้มีความเป็นรูปธรรม รวมถึงช่วงปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562 ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ครั้งที่ 4 ภายใต้กรอบ "Science and Technology Partnership Program" หรือ STEP และได้เชิญ รมว.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศจีนเข้าร่วมประชุม

นายหวังจื้อกัง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จีนพร้อมสนับสนุนและความร่วมมือกับไทย เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน

ข่าวอื่นๆ