สร.กฟผ.ประท้วงรมว.พลังงานบีบลาออกปมเอ็มโอยูถ่านหิน

  • วันที่ 01 มี.ค. 2561 เวลา 09:01 น.

สร.กฟผ.ประท้วงรมว.พลังงานบีบลาออกปมเอ็มโอยูถ่านหิน

สหภาพฯ กฟผ. บุกกระทรวงพลังงาน กดดันรัฐมนตรีลาออก ยื่นหนังสือขอคำตอบนโยบายถ่านหิน

นายพนมทวน ทองน้อย รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 พนักงาน กฟผ.ได้ร่วมกันแต่งชุดดำทั่วประเทศ เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ไปยังกระทรวงพลังงานให้ชัดเจนต่อนโยบายด้านพลังงาน และถือป้ายที่มีข้อความแสดงความต้องการให้นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ลาออกจากตำแหน่ง โดยในวันเดียวกันได้เดินทางไปกระทรวงพลังงานยื่นหนังสือส่งผ่านไปถึง รมว.พลังงาน ขอความชัดเจนในนโยบายและทิศทางด้านพลังงานของประเทศ เพื่อนำกลับมาปฏิบัติ เนื่องจากวิธีการบริหารมีความสับสนค่อนข้างมาก โดยได้สอบถามใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ รมว.พลังงาน มากน้อยเพียงใด เพราะแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และอนุมัติให้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) การที่สั่งยกเลิกโดยอ้างถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับเครือข่ายปกป้องฝั่งทะเล เป็นการ ลุแก่อำนาจ ไม่เป็นไปตามหลักการ และระเบียบปฏิบัติที่ควรเป็นหรือไม่

2.ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ให้การยอมรับเสมอภาคเท่าเทียมกับกลุ่มคัดค้านหรือไม่ เพราะการทำงานของ กฟผ.ตลอดเวลาทำตามคำสั่งของรัฐบาลและกระทรวงพลังงานทั้งสิ้นจนเกิดความเข้าใจ แต่สุดท้ายก็ล้ม กลายเป็นความไม่น่าเชื่อถือในนโยบาย

3.มีการให้ข่าวว่า 5  ปีจากนี้ภาคใต้ไม่จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ จึงอยากทราบว่า ท่านมีข้อมูลอะไรหรือนโยบายรายวันในประเด็นความมั่นคงเชื้อเพลิงการผลิต และราคาที่ไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในภาพรวมอย่างไร และหากภาคใต้มีการใช้ขยายตัวและต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จะต้องใช้เวลามากกว่า 5 ปี ซึ่งข้อมูลตามระบบจะมีปัญหาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะทำอย่างไร

และ 4.กระบวนการผลิตไฟฟ้าปัจจุบันใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสูงเกือบ 70% เป็นความเสี่ยงที่ท่านก็ทราบดี และการกระจายความเสี่ยงการใช้ เชื้อเพลิงต้องมีความสมดุล และมั่นคงในระบบของประเทศ ราคาค่าไฟฟ้าไม่เป็นภาระต่อประชาชนส่วนใหญ่จะทำอย่างไร

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะต้องมีการประชุมกับผู้บริหาร กฟผ.อีกครั้ง เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางที่กระทรวงพลังงานจะดำเนินต่อไป

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน ระบุว่า หลังมีการเคลื่อนไหวของ สร.กฟผ. ทางกระทรวงพลังงานมีเพียงเอกสารชี้แจงโดยยืนยันว่าจำเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทบทวนความเหมาะสมที่ตั้งโรงไฟฟ้า ขณะที่ รมว.พลังงาน ไม่ได้ออกมาให้ความเห็น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ