คลิปข่าว ปลัดคมนาคมเรียกผู้เกี่ยวข้องชี้แจงปัญหาลานจอดรถ

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 14:33 น.
ปลัดกระทรวงคมนาคมเรียกผู้เกี่ยวข้องประชุมเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ