ปลัดคมนาคมเรียกทอท.ถกเคลียร์ปมที่จอดรถ

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 13:00 น.
คมนาคม เร่งสรุปข้อเท็จจริงเรื่องอาคารและลานจอดรถสุวรรณภูมิ เรียกผู้บริหารทอท.-คณะกรรมการ3ชุดสอบสวนสาเหตุปัญหา 

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการใช้พื้นที่ระบบการคมนาคมขนส่งในสนามบินสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งอาคารและลานจอดรถบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ในส่วนของกระทรวงคมนาคมคงไม่สามารถสอบสวนหาข้อเท็จจริง และ มาเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ เพียงแต่มีหน้าที่ในการรวบรวม สรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นและส่งไปให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)  เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มาใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ในช่วงบ่ายวันที่ 11 ต.ค.53  กระทรวงคมนาคม จะเรียก ผู้บริหาร ทอท.และคณะกรรมการทั้ง 3ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการ พิจารณารายได้ ,คณะกรรมการจัดทำร่าง ทีโออาร์ และ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มาสอบถามข้อเท็จจริง รวมถึง นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณารายได้  มาสอบถาม และ ชี้แจงข้อสงสัยของคณะกรรมการ ที่ทางผู้บริหาร ทอท. ไม่สามารถชี้แจงได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบการใช้พื้นที่  จะสอบสวนปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไร มีสาเหตุมาจากไหน และ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ผิดพลาดตรงไหน

โดยเฉพาะในประเด็น เหตุผลที่ ทอท. ต้องเปิดให้มีการสัมปทานบริหารอาคารจอดรถ จากเดิมที่ ทอท.มีแผนจะเข้าบริหารเอง และมีการนำระบบจัดเก็บค่าที่จอดรถอัตโนมัติมาใช้ เงื่อนไขการประกวดราคาที่กำหนดทำให้ ทอท.บริหารสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  และการพิจารณาผลการประกวดราคาใช้หลักเกณฑ์อะไร ทำให้ ทอท.เสียหายหรือไม่ และทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้น และประเด็นสำคัญคือ โครงการดังกล่าวมีมูลค่าโครงการเกิน 1,000 ล้านบาท หรือไม่ เพราะถ้าเกิน 1,000 ล้านบาทจะต้องเข้า พ.ร.บ.ร่วมทุน ปี 2535 และถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ถือว่าการทำสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ และเป็นการดำเนินการโดยผิดกฎหมาย และต้องหาตัวผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

นายสุพจน์ กล่าวว่า ทอท.จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการอาคารจอดรถ ในช่วงสูญญากาศ หลังจากพบว่าผู้โดยสารเกิดความสับสนเรื่องการจัดเก็บค่าบริการลานจอด ในช่วงนี้ ดังนั้น ทอท.ต้องทำแผนบริหารอาคารจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิให้ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดปัญหา ทางกระทรวงคมนาคมยังไม่ได้รับรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆจากทอท.เลย

ส่วนในวันที่ 12 ต.ค.53 จะเรียกผู้บริหารบริษัท ปาร์คกิ้งแมเนจเม้นต์  เข้ามารายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บค่าจอดรถแต่ไม่ได้ส่งรายได้ให้ ทอท. ทั้งที่ในสัญญาระบุให้ บริษัท ต้องส่งเงินให้ทอท.ล่วงหน้า 1 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ในฐานะประธานบอร์ด ทอท. ได้เรียกประชุมบอร์ด ทอท. ด่วน วันที่ 11 ต.ค.53 ในเวลา 13.30 น. โดยมีวาระด่วน เพื่อมีมติยกเลิกสัญญาสัมปทาน การให้บริการจัดเก็บค่าจอดรถ บริเวณลานจอด และ อาคารจอดรถ หน้าอาคารที่พักผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ