รมว.คมนาคมสั่งพัฒนาถนนเลียบโขงเชื่อมเชียงคาน-หนองคาย

วันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 22:22 น.
รมว.คมนาคมสั่งพัฒนาถนนเลียบโขงเชื่อมเชียงคาน-หนองคาย
รมว.คมนาคมสั่งกรมทางหลวงพัฒนาถนนเลียบแม่น้ำโขงเชื่อมเชียงคาน-หนองคาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวง(ทล.) พัฒนาเส้นทางคมนาคมเลียบแม่น้ำโขงจากอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม จังหวัดเลยไปถึงอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยการขยายไหล่ทางตลอดเส้นทาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเกิดความสะดวก ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวตามเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากจังหวัดเลยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่อำเภอเชียงคาน ประกอบกับพื้นที่อำเภอเชียงคานอยู่ริมแม่น้ำโขง มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังอำเภอปากชม จังหวัดเลย และอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

นายอาคมกล่าวต่อว่า การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะการท่องเที่ยวจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี