"พาณิชย์"ตั้งเป้าส่งออกไทยปีนี้โต8%

วันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 16:30 น.
"พาณิชย์"ตั้งเป้าส่งออกไทยปีนี้โต8%
รมว.พาณิชย์เผยตั้งเป้าส่งออกปี61ไว้ที่เติบโต 8% เร่งทำงานร่วมภาคเอกชนออกไปบุกตลาดใหม่ๆ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ในปี 2561 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายการส่งออกของไทยเติบโต 8% ที่มูลค่า 255,630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเห็นว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการออกไปบุกตลาดใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อที่จะทำให้การส่งออกเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ กล่าวอีกว่า จะนำคณะผู้แทนไทยจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 คู่ขนานไปกับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งการประชุม JTC เป็นกลไกการหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชา เพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน

สำหรับการเดินทางเยือนกัมพูชาครั้งนี้ ไทยและกัมพูชามีแผนจะลงนามในยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น เพิ่มมูลค่าการค้าขึ้นเป็น 3 เท่า หรือ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 จัดตั้งกลไกคณะกรรมการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา และส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทย-กัมพูชา เป็นต้น

"การกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ เพื่อเดินหน้าให้ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเติบโตไปพร้อมกัน รวมทั้งสอดรับกับนโยบายการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้า"รมว.พาณิชย์ กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะนำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนกัมพูชา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุม JTC ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมประมาณ 34 ราย ครอบคลุมประเภทธุรกิจ เช่น เครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม กาแฟสำเร็จรูป และบริการโลจิสติกส์