ตรึงแอลพีจีถึงสิ้นปี'61

  • วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 09:46 น.

ตรึงแอลพีจีถึงสิ้นปี'61

กบง.ตรึงราคาแอลพีจี 19.82 บาท/กิโลกรัม ปรับลดอัตราเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หวังรักษาเสถียรภาพราคาถึงปลายปี 2561

นายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ที่มี นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เป็นประธานว่า ที่ประชุม กบง.ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันลง 1.4126 บาท/กิโลกรัม (กก.) จากเดิมที่กองทุนน้ำมันชดเชยที่ 4.7880 บาท/กก. เป็นชดเชย 3.3754 บาท/กก. ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) โดยราคาขายปลีกยังคงเดิมอยู่ที่ 19.82 บาท/กก.

ทั้งนี้ ผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันมีรายจ่ายสุทธิประมาณ 857 ล้านบาท/เดือน ส่งผลให้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 11 ก.พ. 2561 มีเงินอยู่ 3.37 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 3.13 หมื่นล้านบาท และบัญชีแอลพีจี 2,351 ล้านบาท

สำหรับสถานการณ์ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) จากราคาตลาดโลก (ซีพี) เดือน ก.พ. 2561 อยู่ที่ 515 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 65 ดอลลาร์/ตัน ในขณะที่ราคาก๊าซแอลพีจีคาร์โกเฉลี่ยสัปดาห์นี้อยู่ที่ 463 ดอลลาร์/ตัน ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 46. 50 ดอลลาร์/ตัน และอัตราแลกเปลี่ยนได้อ่อนค่าลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.2499  บาท/ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 31.7896 บาท/ดอลลาร์ ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่นที่อ้างอิงราคานำเข้า ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นก๊าซแอลพีจีปรับตัวลดลง 1.3490 บาท/กก. จาก 17.6034 บาท/กก. เป็น 16.2544 บาท/กก.

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมากองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงได้มีการใช้เงินกองทุนน้ำมัน เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษา ระดับเงินกองทุนน้ำมันให้สามารถรองรับกับความผันผวนของราคาก๊าซแอลพีจีในตลาดโลกที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2561

"ในช่วงตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 เป็นต้นมา กระทรวงพลังงานได้มีการปรับปรุง หลักเกณฑ์การคำนวณราคาก๊าซปิโตร เลียมเหลว (แอลพีจี) จากราคาตลาดโลก (ซีพี) ที่ประกาศรายเดือนโดยประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นราคาก๊าซแอลพีจีคาร์โก นำมาเฉลี่ยรายสัปดาห์ ส่งผลให้ราคาก๊าซ แอลพีจีในประเทศสะท้อนราคาตลาดในปัจจุบันมากขึ้น" นายเพทาย กล่าว

ข่าวอื่นๆ