คมนาคมแจงญี่ปุ่นปัดเมินร่วมทุนรถไฟไฮสปีด4แสนล้าน

  • วันที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 18:32 น.

คมนาคมแจงญี่ปุ่นปัดเมินร่วมทุนรถไฟไฮสปีด4แสนล้าน

คมนาคมแจงญี่ปุ่นปัดเลิกโครงการร่วมลงทุนรถไฟไฮสปีด 4 แสนล้านแต่จะรับไปพิจารณาจัดทำข้อมูลเพิ่มเพื่อหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมเป็นภาระไทยให้น้อยที่สุด

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าประเทศญี่ปุ่นปฏิเสธการร่วมทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-เชียงใหม่ วงเงินมากกว่า 4 แสนล้านบาท การหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น (MLIT)เป็นการรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส้นกรุงเทพ-เชียงใหม่ ยังไม่ได้มีการเจรจาการลงทุนแต่ประการใด และทางฝ่ายญี่ปุ่นไม่ได้ยกเลิกโครงการความร่วมมือ หรือตอบปฏิเสธการร่วมลงทุนโครงการ ทั้งนี้ทางฝ่ายญี่ปุ่นรับที่จะไปพิจารณาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นภาระการลงทุนของรัฐบาลไทยให้น้อยที่สุด

สำหรับในประเด็นเรื่องความเร็วของรถไฟความเร็วสูงชินกันเซ็นของญี่ปุ่นนั้น ตามมาตรฐานของญี่ปุ่นจะพัฒนาความเร็วที่ 300 กม.ต่อชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นที่เข้าใจร่วมกันว่า การลดความเร็วลงจะไม่มีความแตกต่างของมูลค่าการลงทุน รวมทั้งการลดจำนวนสถานี ทั้งนี้ในการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมได้คำนึงถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงต้นทุนตลอดอายุโครงการ (Life Cycle Cost) ทั้งนี้ ทางญี่ปุ่นรับไปศึกษาเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กระจายความเจริญไปสู่เมืองต่างๆ ในภูมิภาค และให้เกิดความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนรวมถึงเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในภูมิภาคอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ