ปิดอ่าวไทยเพิ่มห้ามทำประมง

  • วันที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 09:18 น.

ปิดอ่าวไทยเพิ่มห้ามทำประมง

กรมประมงประกาศปิดอ่าวฤดูวางไข่คลุมพื้นที่ปลาทูเบ็ดเสร็จ สุราษฎร์ฯ ชุมพร ประจวบฯ  อ่าวตัว ก. หลังผลทดลองเพิ่มปลาทูได้จริง

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้เตรียมออกประกาศมาตรการปิดอ่าวไทยใน ฤดูปลาวางไข่ ฉบับใหม่ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ครอบคลุมพื้นที่ 3.39 หมื่นตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) ตั้งแต่ 15 ก.พ.-30 ก.ย. 2561 ซึ่งกรมได้กำหนดเพิ่มพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบริเวณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และอ่าวไทยรูปตัว ก. ทั้งนี้จะทำให้มีการคุ้มครองสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาทูและปลาผิวน้ำได้ตั้งตั้งแต่วางไข่ถึงการโตเป็นตัวเต็มวัยและเจริญพันธุ์ได้

"การปิดอ่าวครั้งนี้ต่างจากประกาศเดิมที่คุมเฉพาะช่วงวางไข่ ทำให้ปลา ถูกจับทันทีหลังเปิดอ่าว ซึ่งทางกรมได้เชิญประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์มาหารือร่วมกันในการทดลองขยายเวลา ขยายพื้นที่ห้ามทำประมงในฤดูวางไข่ และเพื่อไม่ให้ชาวประมงสับสนในเรื่องเครื่องมือการทำประมงที่สามารถใช้ได้ในช่วงปิดอ่าวจึงกำหนดเครื่องมือที่ กรมอนุญาตให้ใช้ได้ในช่วงปิดอ่าว จะทำให้ชาวประมงเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีโทษปรับและโทษคดีปกครองโดยโทษปรับจะปรับตามปริมาณสัตว์น้ำและขนาดเรือรวมทั้งการยึดสัตว์น้ำ" นายอดิศร กล่าว

ทั้งนี้ พื้นที่กำหนดห้ามจับสัตว์น้ำ ในฤดูวางไข่ปี 2561 จะเริ่มตั้งแต่เขตที่ 1 วันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค. ในพื้นที่ 2.7 หมื่น ตร.กม. ในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลางบริเวนชุมพร-สุราษฎร์ธานี เขตที่ 2 วันที่ 16 พ.ค.-16 มิ.ย. ในพื้นที่เดิมแต่ระยะทางจากฝั่งออกมา 7 ไมล์ทะเล พื้นที่ 5,300  ตร.กม. และพื้นที่เขต 2 ของอ่าวประจวบฯ  2,900  ตร.กม. เขตที่ 3 วันที่ 15 มิ.ย.-15 ส.ค. ปิดอ่าวตัว ก.พื้นที่ 2,530 ตร.กม. และเขตที่ 4 วันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย. บริเวณ กทม. จ.ชลบุรี จันทบุรี

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ