ไฟเขียวเดินรถเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา 3 เส้นทาง มี.ค.นี้

  • วันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 09:47 น.

ไฟเขียวเดินรถเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา 3 เส้นทาง มี.ค.นี้

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ว่าในที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภากับ 3 เส้นทางได้แก่ เส้นทางอู่ตะเภา-ระยอง เส้นทางอู่ตะเภา-ตราด และเส้นทางอู่ตะเภา-ชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยได้มีการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 เส้นทาง หลังจากที่ได้มีการอนุมัติออกใบอนุญาตแล้วจะมีการดำเนินการออกใบอนุญาตต่อไป โดยทางกรมขนส่งทางบกจะแจ้งให้ผู้ประกอบการมาเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตระยะเวลา 7 ปี และเชื่อว่าทางผู้ประกอบการมีความพร้อมที่จะดำเนินการในการนำรถมาให้บริการได้โดยเร็วคาดว่าไม่น่าจะเกิน 2-3 เดือนนับจากนี้ที่จะมีรถใหม่มาให้บริการเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาไปยังปลายทางทั้ง 3 แห่งดังกล่าว ดังนั้นจึงคาดว่าภายในเดือนมี.ค.นี้ จะเปิดตัวให้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเพื่อรองรับความต้องการให้กับนักเดินทางได้ทันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ โดยเบื้องต้นจำนวนรถให้บริการในแต่ละเส้นทางประมาณ 2-4 คัน ส่วนความถี่ในการให้บริการเป็นไปตามความถี่ของตารางเที่ยวบิน รวมถึงมีเงื่อนไขกำหนดว่าให้ผู้ประกอบการต้องจัดบริการเดินรถไม่น้อยกว่าเที่ยวบิน หากเที่ยวบินเพิ่มก็ต้องเพิ่มจำนวนรถให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร

คมนาคมไฟเขียวเดินรถเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา 3 เส้นทาง ดีเดย์ มี.ค.นี้

ทั้งนี้ในการเดินรถดังกล่าวมีผู้ประกอบการทั้งหมด 2 รายคือ 1.บริษัท สุวรรณภูมิบูรพา จำกัด ให้บริการในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 400 ชลบุรี-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 64 บาท และเส้นทางหมวด 3 สายที่ 398 ตราด-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 130 บาท 2)ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอช ระยอง ให้บริการในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 399 ระยอง-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 24 บาท ซึ่งรถที่ให้บริการจะเป็นรถมาตรฐาน 2 ไม่เกิน 24 ที่นั่ง และเพื่อให้ผู้ประกอบการนำรถใหม่มาให้บริการประชาชนได้ภายใน 180 วัน อย่างไรก็ตามยังได้พิจารณาปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินชุมพรเข้าตัวเมืองจังหวัดชุมพร โดยจะมีการปรับปรุงรถหมวด 3 ที่เดินรถอยู่ในแนวเส้นทางผ่านสนามบิน เส้นทางปราณบุรี-ชุมพร และเส้นทางรถหมวด 4 ที่เดินรถภายในจังหวัด เพื่อให้เดินรถในเส้นทางที่เชื่อมต่อเข้าไปในตัวสนามบิน และปรับปรุงเงื่อนไขให้เพิ่มรถมาตรฐาน2มาให้บริการรับส่งผู้โดยสารเข้าในตัวสนามบิน

“ขณะนี้ผู้ประกอบการหลายรายที่มีความพร้อมเสนอที่จะเข้ามาให้บริการเดินรถในเมืองใหญ่เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว เช่น บริษัทนครชัยแอร์ จำกัด กำลังจัดทำแผนเดินรถเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว และคาดว่าจะนำแผนมาเสนอกรมขนส่งฯพิจารณาภายในกลางเดือน ก.พ.นี้ ” นายเชิดชัย กล่าว

นอกจากนี้ในส่วนของเส้นทางเดินรถเพื่อการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาลนั้นมีการได้ประสานความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการกำหนดและปรับปรุงรายละเอียดเส้นทางให้บริการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินและแหล่งท่องเที่ยว โดยอยู่ระหว่างการการตั้งคณะทำงานร่วมกัน ซึ่งมองว่าส่วนใหญ่แต่ละเมืองมีโครงสร้างถนนอยู่แล้ว แต่หากจำเป็นต้องปรับปรุงถนนก็เป็นเรื่องของกรมทางกลวง(ทล.)และกรมทางหลวงชนบท(ทช.) โดยทางการท่องเที่ยวได้มีข้อเสนอว่าในบางพื้นที่จะให้บริการเดินรถด้วยรถประจำถิ่น เช่น รถคอกหมู รถสองแถว เป็นต้น ซึ่งจะมีการพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง

ข่าวอื่นๆ