บวท.กางแผนรับมือสนามบินล้นเป็นวาระแห่งชาติ

วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 09:07 น.
บวท.กางแผนรับมือสนามบินล้นเป็นวาระแห่งชาติ
วิทยุการบิน กางแผนฝ่าวิกฤตเที่ยวบินแออัด ดอนเมือง-สุวรรณภูมิครองแชมป์สล็อตแน่น พร้อมชงครม.ดันเป็นวาระแห่งชาติหลังเที่ยวบินจ่อโตทะลุ 100% ใน 10ปี

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดการบินและตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากปลดธงแดงได้ในช่วงปลายปีที่แล้ว ส่งผลให้แต่ละสนามบินเกิดปัญหาตารางการบิน(สลอต) มีความหนาแน่นจนเกิดปัญหาเที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนดเวลา (เที่ยวบินดีเลย์) ส่งผลให้บวท.ต้องวางแนวทางเพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบตั้งแต่การบริหารจัดการภาคพื้น ห้วงอากาศ โครงสร้างเส้นทางบิน และเทคโนโลยี จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับตลาดการบินในระยะ 10 ปีนับจากนี้ที่คาดว่าจะมีเที่ยวบินสูงถึง 2 ล้านเที่ยวและเพิ่มเป็น 2.7 ล้านเที่ยวในอีก 20ปีนับจากนี้ หรือคิดเป็นปริมาณการเติบโตมากกว่า 100% จากปัจจุบันที่มีเที่ยวบินเฉลี่ยปีละ 1 ล้านเที่ยว คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี้ จากนั้นจะเสนอให้กระทรวงคมนาคม ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาผลักดันเป็นวาระแห่งชาติต่อไป

นางสาริณี กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการศึกษาดังกล่าวจะเนเนการนำโมเดลของประเทศอังกฤษมาปรับใช้กับสนามบินภายในประเทศไทยเนื่องจากสนามบินหลักของอังกฤษเพราะสามารถบริหารจัดการจราจรทางอากาศได้ดีกว่าบ้านเรามากแม้พื้นที่น้อยกว่า 2-3 เท่า และไม่มีปัญหาดีเลย์ หากผลการศึกษานี้ได้รับการยอมรับ ก็จะถูกผลักดันออกมาในรูปของนโยบาย และการสั่งการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป ซึ่งไม่เพียงแต่เทคโนโลยีที่จะช่วยควบคุมการจราจรทางอากาศให้เกิดความคล่องตัว แต่ยังมองถึงการปรับปรุงการสร้างความสามารถให้กับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศด้วย เพราะปัจจุบันมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายทางการบินเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับปัญหาตารางบินหนาแน่นในปัจจุบันนั้น เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง มีขีดความสามารถในการรองรับได้ 44 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ที่ 60 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีอัตราเกินขีดความสามารถในการรองรับสูงที่สุดในเวลานี้, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รองรับได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ที่ 66 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และท่าอากาศยานภูเก็ต รองรับได้ 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ที่ 22 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็นต้น

นอกจากนี้ บวท. ได้ส่งทีมผู้บริหารไปประชุม ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศฝรั่งเศส เพื่อปรับปรุงหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมการบิน เพื่อให้ได้คนเร็วขึ้น แต่มีคุณภาพ และมาตรฐานเหมือนเดิม โดยขณะนี้ บวท. กำลังเปิดรับพนักงานใหม่กว่า 100 คน อาทิ ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง งานมาตรฐาน และงานบริหารความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อสร้างบุคลากรเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะอาชีพเหล่านี้กว่าจะเริ่มทำงานได้ประมาณ 3-4 ปี และกว่าจะเริ่มทำงานเก่งก็ประมาณ 7 ปี.