พลังงานยันไม่มีนโยบายให้โรงไฟฟ้ากระบี่ใช้น้ำมันปาล์มแก้ราคาร่วง

วันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 07:50 น.
พลังงานยันไม่มีนโยบายให้โรงไฟฟ้ากระบี่ใช้น้ำมันปาล์มแก้ราคาร่วง
กระทรวงพลังงานยืนยัน รัฐบาลไม่มีนโยบายให้โรงไฟฟ้ากระบี่ใช้น้ำมันปาล์มเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. กระทรวงพลังงานได้ชี้แจง กรณีมีความพยายามปล่อยข่าวว่าหลังรัฐบาล คสช.มีนโยบายจะให้โรงไฟฟ้ากระบี่ใช้น้ำมันปาล์ม เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ พร้อมทั้ง ปลุกระดมชาวบ้านให้ช่วยกันทวงถามถึงการดำเนินการว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ยืนยันว่าเป็นการปล่อยข่าวดังกล่าว ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอีกทั้งพยายามปลุกกระแสต่อต้านที่ผิดๆ

ความจริงนั้นรัฐบาลมีมติ “ไม่ให้” นำน้ำมันปาล์มดิบมาเผาที่โรงไฟฟ้ากระบี่เพราะเป็นมาตรการที่ช่วยเกษตรกรได้เพียงเล็กน้อยแต่มีผลเสียหายให้ประชาชนทุกคนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้นในมูลค่าสูงกว่าประโยชน์ถึงมากกว่า10เท่า

แต่กระทรวงพลังงานได้มีมาตรการที่สามารถช่วยลดปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบอย่างมีประสิทธิภาพกว่า ด้วยการเร่งรัดให้โรงงานผลิตไบโอดีเซลเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบโดยให้มีการผลิตมากกว่าที่ผลิตปกติเพิ่มอีก50% เพื่อเก็บสำรอง ทำให้สามารถดูดซับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบที่ล้นถังให้ลดลงได้มากถึง50,000ตันต่อเดือน โดยมีแผนจะใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มจากปกติอีก100,000ตันภายในระยะเวลา2เดือน

อนึ่ง หลังจากได้เริ่มดำเนินการตามโครงการเมื่อวันที่20ธันวาคม ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศได้ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก19บาทต่อก.ก. เป็น 19.25 ในขณะที่ราคาในมาเลเซียอ่อนตัวลง

บทความแนะนำ