รมว.พลังงานคนใหม่เข้าทำงานวันแรก

  • วันที่ 01 ธ.ค. 2560 เวลา 10:14 น.

รมว.พลังงานคนใหม่เข้าทำงานวันแรก

รัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเข้าทำงาน เล็งให้ความสำคัญงานหลัก 4 ด้าน

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เข้าสักการะพระพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน ณ ศาลพระพรหม ภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ในเวลา 06.39น.โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับ โดยภายหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สักการะพระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว  ได้เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของกระทรวงพลังงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน เช่น การขับเคลื่อนบูรณาการพลังงานระยะยาว นโยบาย Energy 4.0 และการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ และการบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมที่ใกล้จะหมดอายุ

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะให้ความสำคัญในการดำเนินงานหลักของกระทรวง 4 ด้าน คือ การเปิดสัมปทานปิโตรเลียม 2 แหล่งที่กำลังจะหมดอายุในปี 2565-2566 ไบโอดีเซล นโยบายด้านโซลาร์ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 ถือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คนที่ 12 เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ