ทอท.จัดพิธีเปิดป้ายชื่อท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

วันที่ 02 ต.ค. 2553 เวลา 10:43 น.
นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ในพิธีเปิดป้ายชื่อท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ ท่าอากาศยาน   แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

 

นายเสรีรัตน์  ประสุตานนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน). หรือ ทอท. เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อ     “ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย”  และชื่อภาษาอังกฤษว่า " Mae Fah Luang - Chiang Rai International Airport " แทนชื่อท่าอากาศยานเชียงราย (ทชร.) ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2553 เป็นต้นมา เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทอท.  จึงได้จัดพิธีเปิดป้ายชื่อท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อย่างยิ่งใหญ่ให้สมพระเกียรติของพระองค์ท่าน และสะท้อนถึงวัฒนธรรมล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นและ ล้ำค่าของชาวจังหวัดเชียงราย 

นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แสดง พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดเชียงราย ณ บริเวณภายในอาคารผู้โดยสาร ทชร. ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2553   ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านดู่/ริมกก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ใช้ IATA Code เป็น CEI  และเป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ เนื่องจากอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอยู่ในเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ ทั้งนี้ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีความสามารถรองรับเที่ยวบินได้ 12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 1.75 ล้านคน และรองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ 3,400 ตันต่อปีโดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จะมีส่วนสำคัญในการ. และพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว โดยจังหวัดเชียงราย. เป็นจุดเชื่อมระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันนำมาซึ่งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไป