กฟน. มุ่งมั่นสร้างเวที "ผู้นำประหยัดพลังงาน" "โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร"

Sponsored Content
วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 11:59 น.
กฟน. มุ่งมั่นสร้างเวที "ผู้นำประหยัดพลังงาน" "โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร"
 

การประกวดแข่งขันอาคารประหยัดพลังงานที่จัดขึ้นโดย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และดำเนินการจัดประกวดแข่งขันอาคารประหยัดพลังงานมาเป็นปีที 5 ซึ่งในทุกปีสิ่งที่จะเห็นเสมอตลอดการแข่งขันคือ ทุกอาคารที่เข้าร่วมแข่งขันจะมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังกับการปรับปรุงใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ

ปีที่ผ่านมา ในการแข่งขันประกวดอาคารปีที่ 4 สำหรับอาคารโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อ เป็นอีกปีหนึ่งที่โครงการได้มอบความรู้ให้กับคนหมู่มาก เพราะสองประเภทนั้นเข้าถึงกับทั้งเยาวชนและชุมชนเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาการจัดประกวด สิ่งที่เห็นนอกจากการปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานที่ได้เคยกล่าวถึงกันไปก่อนหน้านี้แล้ว อาคารปีที่ 4 ประเภทร้านสะดวกซื้อ ต้องยอมรับว่าภาคเอกชนที่ได้รับรางวัลจากโครงการนี้ มีวิสัยทัศน์ผู้นำในด้านการประหยัดพลังงานด้วยใจที่แท้จริง การทำโครงการประหยัดพลังงานจะสำเร็จไปไม่ได้หากขาดความจริงใจในการลงมือทำ

พงศ์ ศกุนตนาค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด อธิบายว่า "เราอยากทำอะไรให้สังคมหรือโลกใบนี้ วันนี้การใช้พลังงาน การบริโภคสิ่งแวดล้อมเยอะ เราอยู่ในฐานะธุรกิจที่ใช้พลังงานมาก ถ้ารณรงค์ให้ใช้พลังงานน้อยลงได้ก็น่าจะดี จึงมีโครงการสร้างจิตสำนึกเรื่องการประหยัดพลังงาน เริ่มต้นทั้งที่สำนักงานใหญ่ ร้านสาขา ไม่ใช่แค่ที่เดียวหรือที่ใดที่หนึ่ง แต่ทำทั้งระบบ"

ส่วน วิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน Corporate Asset and Facilities Management บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวไว้ว่า "การที่จะประสบความสำเร็จด้านประหยัดพลังงาน ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และมองไกล คิดง่ายๆ ตอนนี้ประชากร โลกมี 7,000 กว่าล้านคน และจะเพิ่มเป็นหมื่นล้านในเร็วๆนี้ มนุษย์นั่นเองเป็นผู้ทำลายโลก คิดสัดส่วนง่ายๆ ถ้า 1 คนทำลาย 10 ส่วน 10 คนก็ทำลาย 100 ส่วน ดังนั้น ในทางกลับกันถ้าเราลดสัดส่วนลงมา 1 คนทำลาย 0.1 ส่วน 100 คนจะทำลายแค่ 10 ส่วน เซเว่น อีเลฟเว่น สัมผัสกับประชากรวันละเกือบ 12 ล้านคน ถ้าเราสามารถสื่อสารให้ลูกค้ารู้ว่ามาช่วยกันประหยัดพลังงาน มากรีนกันเถอะ โดยเราทำให้ดูด้วย เขาอาจนำกลับไปทำต่อที่บ้าน เกิดประโยชน์มหาศาลแก่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะฉะนั้นการประหยัดพลังงานจึงต้องทำเดี๋ยวนี้"

ด้าน เสรี รัตนเริงชัย Senior Engineering Manager กลุ่ม Tesco Lotus กล่าวไว้ว่า "ในด้านการประหยัดพลังงาน เราปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เมื่อถึงกำหนดอายุที่ควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน หรือถ้าสิ่งไหนดีเราก็นำมาใช้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ คนของเราต้องมีความตระหนักในการดูแล ช่วยกันประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะลงทุนด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขนาดไหน ถ้าทุกคนทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาไม่ร่วมมือ ไม่ปิดไฟไม่ปิดแอร์ให้ตรงตามเวลา ไม่ปฏิบัติตามที่วางมาตรการไว้ มันก็สูญเปล่า"

สุดท้าย วิเชษฐ โสต้อง รองประธานดำเนินการด้านการบริการ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บอกว่า "บิ๊กซีตระหนักเสมอว่าเป็นผู้หนึ่งที่ใช้พลังงานมากรายหนึ่งของประเทศ เราจึงมีความมุ่งมั่นจะดูแลเรื่องพลังงาน ทำอย่างไรให้ใช้พลังงานคุ้มค่าที่สุด และพยายามลดการใช้พลังงาน เนื่องจากหน้าที่หลักในธุรกิจของเราคือการบริการลูกค้า สิ่งที่เราทำจึงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ไม่ใช่ว่าลดพลังงานแล้วลูกค้าได้รับผลกระทบ ไม่ใช่นโยบายเรา"

จากวิสัยทัศน์ ผู้นำที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าภาวะผู้นำสำคัญยิ่งในการจะเดินหน้าเพื่อทำโครงการประหยัดพลังงาน ผู้นำดีสร้างการมีส่วนร่วมให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งสำหรับ กฟน. ในฐานะเจ้าของผู้ดำเนินโครงการที่ได้มุ่งมั่นสร้างเวที "ผู้นำประหยัดพลังงาน"จากภาคเอกชนที่มีความตระหนักในเรื่องอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างดี ปัจจุบันนี้โครงการ MEA Energy Saving Building ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันในระดับที่ 2 ของปีที่ 5 ท่านที่สนใจสามารถติดตามการประกวดและประกาศผล ได้ที่ www.meaenergysavingbuilding.net หรือ www.facebook/meaaward

บทความแนะนำ