จีเอ็มชี้อีวียังไม่คุ้มลงทุน

วันที่ 29 ก.ย. 2560 เวลา 06:03 น.
จีเอ็มชี้อีวียังไม่คุ้มลงทุน
จีเอ็มชี้ไทยยังไม่คุ้มลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รอตลาดในระดับภูมิภาคมีความพร้อม

นายเอียน นิโคลส์ ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า การลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในประเทศไทย บริษัทเห็นว่ายังไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากตลาดยังมีขนาดเล็ก ประกอบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอาจจะยังไม่มีความพร้อมรองรับ

ทั้งนี้ ความเป็นไปได้ในการลงทุนสำหรับเทคโนโลยีดังกล่าว จะต้องดูความพร้อมของตลาดอื่นๆ ในภูมิภาค รวมถึงความต้องการในแต่ละประเทศ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันอาจจะยังไม่มีความชัดเจน

"การลงทุนในเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงต้องมีความรอบคอบ และทิศทางมาตรฐานทั่วโลกที่จะต้องไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน สำหรับนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล บริษัทขอศึกษาในรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้ง โดยส่วนตัวมองว่าตลาดจะเกิดได้จะต้องมาจากความต้องการผู้บริโภค" นายนิโคลส์ กล่าว