ดันอยุธยาฮับอุตฯ

  • วันที่ 19 ก.ย. 2560 เวลา 08:05 น.

ดันอยุธยาฮับอุตฯ

"อุตตม" ถก กรอ.ชง ครม.สัญจรอยุธยาดันภาคกลางเมืองภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้ประชุมหารือกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และภาคกลางตอนล่าง 2 เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร วันที่ 19 ก.ย.นี้ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พิจารณาสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มศักยภาพการผลิต

ทั้งนี้ ตลอดทั้งการพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อผลักดันให้ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางเมืองอุตสาหกรรมของภาคกลางเนื่องจาก จ.พระนครศรีอยุธยา มีนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่งรองรับอยู่แล้ว

นายอุตตม กล่าวอีกว่า ในเบื้องต้นคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ โดยนำเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในภาคอุตสาหกรรมผนวกเข้ากับการส่งเสริมความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรให้มีมูลค่ามากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนกรณีการกำหนดผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะเร่งประสาน กระทรวงมหาดไทยแก้ไขให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ควบคู่การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

ข่าวอื่นๆ