ขนส่งฯดึงไจก้าร่วมแก้ปัญหาจราจรเมืองหลวง

วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 21:51 น.
ขนส่งฯดึงไจก้าร่วมแก้ปัญหาจราจรเมืองหลวง
ขนส่งฯดึงไจก้าแก้ปัญหาจราจรเมืองหลวง ศึกษาเส้นทางเดินรถโดยสารรองรับรถไฟฟ้า แนะเอกชนรวมกลุ่มกู้ซื้อมินิบัส

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้เสนอให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(ไจก้า) เข้ามาดำเนินการศึกษาโครงสร้างราคาค่าโดยสารสาธารณะและเส้นทางเดินรถโดยสารเพื่อรองรับรถไฟฟ้าในอนาคต เนื่องจากไจก้ามีมาตรฐานในการวางระบบขนส่งในระยะยาวอีกทั้งยังเป็นผู้วางระบบขนส่งรถไฟฟ้า 10 สายให้กับเมืองหลวง จึงเหมาะสมที่จะวางมาตรฐานในระบบขนส่งอื่นควบคู่ไปด้วย โดยในวันที่ 28 ก.ย.นี้ไจก้าจะเข้ามาหารือถึงความร่วมมือดังกล่าวกับกระทรวงคมนาคม

เบื้องต้นโจทย์ที่ได้ตั้งไว้คือการกำหนดเส้นทางเดินรถในอนาคตนั้นต้องเป็นแนวทางเดินรถที่ไม่ทับซ้อนกับระบบขนส่งอื่นควบคู่ไปกับการพัฒนาเส้นทางเดินรถที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อการขนส่งโดยจะให้รถเมล์ที่วิ่งผ่านสถานีรถไฟฟฟ้ามากกว่า 5 แห่งไปเป็นประเภทรถโดยสารฟีดเดอร์

นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีที่มีผู้ประกอบการรถตู้บางรายที่ไม่พร้อมเปลี่ยนรถโดยสารเนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนนั้นผู้ประกอบการรถตู้ควรรวมตัวกันเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งการเป็นนิติบุคคลยังทำให้สามารถลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลได้ด้วย รถหนึ่งคันจะได้มีพนักงานสลับกันขับรถ ไม่ต้องขับคนเดียวตลอดทั้งวันทั้งคืน อย่างไรก็ตามราคารถมินิบัสอยู่ที่ประมาณ 1.7-2.2 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการจะสามารถคืนทุนได้ในเวลา 3 ปี ส่วนระยะเวลาที่เหลือจะเป็นช่วงทำกำไร

อย่างไรก็ตามหลังจากวันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ช่วยติดตามประเมินผล และรายงานผลการเปลี่ยนรถตู้มาเป็นไมโครบัสให้กระทรวงคมนาคมทราบทุกๆ 3 เดือน ว่าเปลี่ยนแล้วมีผลเสีย หรือผลดีอย่างไร  เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ พร้อมกันนี้ ขบ. จะเข้ามาช่วยดูแลอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร(โหลดแฟกเตอร์) ให้ด้วย โดยจะต้องให้รถไมโครบัสแต่ละคันมีผู้โดยสาร 70% ขึ้นไป หากพบว่าปริมาณรถไมโครบัสมากกว่าผู้โดยสาร และโหลดแฟกเตอร์ไม่ถึง 70% ทาง ขบ. จะหาเส้นทางใหม่ให้ เพื่อให้ให้ผู้ประกอบการอยู่รอด

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือกรณีรถตู้ส่วนบุคคลป้ายดำ จะขอเป็นรถรับจ้างเช่นเดียวกับรถตู้ส่วนบุคคลป้ายฟ้าที่รับจ้างแต่ไม่ประจำทาง  และขอไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเดียวกับรถตู้ป้ายฟ้า เช่น ไม่ต้องวิ่งชิดซ้าย ไม่ต้องติดจีพีเอส และไม่ต้องควบคุมความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ขบ.จะอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนประเภทรถตู้จากส่วนบุคคลป้ายดำเป็นรถตู้ป้ายฟ้าให้ และเมื่อเปลี่ยนแล้วจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบของรถตู้ป้ายฟ้า พร้อมกันนี้ได้ให้ ขบ. เข้มงวดกวดขันรถตู้ป้ายดำไม่ให้ใช้ผิดประเภทให้มากขึ้นด้วย

บทความแนะนำ