กรมเจ้าท่าปรับขึ้นค่าโดยสารเรือด่วน-ข้ามฟาก เริ่ม 14 ก.ย.

วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 12:37 น.
กรมเจ้าท่าปรับขึ้นค่าโดยสารเรือด่วน-ข้ามฟาก เริ่ม 14 ก.ย.
กรมเจ้าท่า ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสารเรือด่วน-เรือข้ามฟาก มีผล 14 ก.ย. หลังราคาดีเซลพุ่งเกินลิตรละ 25.01 บาท

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดี กรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทางได้ประกาศ เรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล หลังจากวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมาได้มีประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นลิตรละ 25.04 บาท และเมื่อน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับขึ้นเกินกว่า 25.01 บาท/ลิตร ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ กรมเจ้าท่าจึงต้องประกาศปรับอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.2560 เป็นต้นไป  ดังนี้

เรือด่วนเจ้าพระยา คำนวณจากราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร  ค่าโดยสารจัดเก็บตามประเภทเรือ คือ  1.เรือประจำทาง  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9-11-13 (ตามระยะ)(บาท/คน) , 2. เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน  15 (บาท/คน) , 3. เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 20 (บาท/คน) , 4.เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 13-20-32 (ตามระยะ) (บาท/คน)  และเรือโดยสารในคลองแสนแสบ  ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-27.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9-11-13-15-17-19 (ตามระยะ) (บาท/คน) 

ส่วนเรือโดยสารข้ามฟาก ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01-29.00 บาท/ลิตร  1.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1 ( นนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราช และ ราชวงศ์-ดินแดง ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 (บาท/คน)  2.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 (โอเรียลเต็ล-วัดสุวรรณ และท่าเตียน-วัดอรุณ ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 (บาท/คน)

3. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3 (สี่พระยา-คลองสาน ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4.50 (บาท/คน) , 4.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4 (พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และสะพานตากสิน (สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 (บาท/คน) และ 5.เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5 ( ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 6 (บาท/คน)