คนไทยเชื่อข้อมูลออนไลน์ก่อนจะซื้อ

  • วันที่ 08 ก.ย. 2560 เวลา 08:15 น.

คนไทยเชื่อข้อมูลออนไลน์ก่อนจะซื้อ

กูเกิลชี้พฤติกรรมคนไทย เชื่อและชอบหาข้อมูลบนมือถือก่อนซื้อ แนะแบรนด์ทำเนื้อหาครอบคลุม

นางเอพริล ศรีวิกรม์ หัวหน้าทีมอุตสาหกรรม กูเกิล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์กว่า 4,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี มีการค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งเชื่อข้อมูลบนโลกออนไลน์มากกว่าการแนะนำจากตัวแทนขายแบบเดิม

ทั้งนี้ ผู้บริโภคกว่า 61% ใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาและศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคจะไม่เดินไปห้างสรรพสินค้าแล้ว เพียงแค่ใช้ข้อมูลมาช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งคนที่ค้นหาข้อมูลออนไลน์ กล้าที่จะซื้อสินค้าในราคาที่แพงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอาง

นางเอพริล กล่าวว่า การค้นหาบนโลกออนไลน์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ชี้ให้เห็นว่า อี-คอมเมิร์ซของประเทศไทยมีโอกาสเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม ช่องทางการชำระเงินและขนส่งก็ดีขึ้นกว่าเดิม แต่การใช้จ่ายออนไลน์ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่เป็นส่วนใหญ่ หากภาครัฐมีการขยายโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วประเทศ น่าจะช่วยให้พื้นที่ห่างไกลที่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนมีโอกาสตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

ทั้งนี้ แบรนด์ควรมีการวางแผนในการบริหารจัดการสื่อออนไลน์ให้ดีกว่าเดิม เพราะมีเพียง 21% ของครัวเรือนที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ในขณะที่ 79% ของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้ว มีโอกาสจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มกว่า 6% และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผู้บริโภคไทยเชื่อมั่นข้อมูลบนโลกออนไลน์มากกว่าเดิม ซึ่งสื่อออนไลน์มีอิทธิพลมากถึง 80% ในการค้นหาข้อมูลโดยเฉพาะสินค้าสำหรับเด็กแรกเกิด และเสิร์ชเอนจิ้นมีอิทธิพลถึง 85% ในการค้นหาสินค้าดูแลผิวหน้า นักการตลาดและแบรนด์ไม่ควรมองข้ามช่องทางออนไลน์ เพราะกระแสออนไลน์ส่งผลได้ทั้งบวกและลบ จึงไม่ควรมองข้ามการสื่อสารผ่านเนื้อหาประเภทวิดีโออย่างยิ่ง

ข่าวอื่นๆ