"มาสด้า" วางวิสัยทัศน์ 2030 ลั่นอีก2ปีเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 14 ส.ค. 2560 เวลา 13:04 น.
"มาสด้า" วางวิสัยทัศน์ 2030 ลั่นอีก2ปีเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า
โดย...สไปรท์

มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการประกาศวิสัยทัศน์ในระยะยาว ภายใต้ชื่อโครงการ “SUSTAINABLE ZOOM-ZOOM 2030” ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเจเนอเรชั่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอีก 13 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2573 ในฐานะของการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีใหม่นี้ และเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว

มาสด้าเตรียมเปิดตัวแนะนำเครื่องยนต์เจเนอเรชั่นใหม่ที่เรียกว่า SKYACTIV-X ในปี 2562 โดยเครื่องยนต์เบนซิน SKYACTIV-X จะกลายเป็นเครื่องยนต์เบนซินในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของโลกที่ใช้การจุดระเบิดด้วยการอัดอากาศ

ภายใต้แนวคิดและวิสัยทัศน์ดังกล่าวที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นมาสด้าได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ที่มีมุมมองระยะยาว ด้วยการกำหนดวิธีการเพื่อที่มาสด้าจะได้ส่งมอบความสุข ความสนุกสนานในการขับขี่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของรถยนต์เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ลูกค้าทั่วโลกและสิ่งที่ผู้คนในสังคมต้องเผชิญอยู่

มาสด้าเชื่อว่าพันธกิจที่สำคัญยิ่งของมาสด้า คือ การสร้างโลกที่สวยงาม และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและคนในสังคม มาสด้าจะพยายามแสวงหาหนทางใหม่ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนผ่านการมอบคุณค่าที่โลกยานยนต์สามารถให้ได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ขยายมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) อย่างครบวงจร ทั้งที่มาจากขบวนการจัดหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ และการปล่อย Co2 จากตัวรถยนต์ โดยคำนึงถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวงจรชีวิตของรถยนต์