ลุ้นศก.โลกบวกดันผู้ใช้ยางเพิ่มส่งผลราคาขยับ

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 07:35 น.
ลุ้นศก.โลกบวกดันผู้ใช้ยางเพิ่มส่งผลราคาขยับ
กยท.เผยไตรภาคียาง หวังราคาขยับสูงขึ้นตามการเติบโตของประเทศผู้ใช้รายใหญ่

นายธีธัช  สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะ ผู้แทนประเทศไทย เปิดเผยว่า การประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) และคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCo's BoD) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มราคายางที่มีความผันผวนและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อราคายางธรรมชาติ  โดยเชื่อว่าจากปัจจัยเศรษฐกิจปัจจุบันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น เพราะอัตราการขยายตัวของประเทศ (จีดีพี) ของผู้ใช้ยางเป็นบวกทุกประเทศ คาดว่าจะมีการใช้ยางเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคายางมีแนวโน้มจะขยับสูงขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมินว่าการเจริญเติบโตของจีดีพีโลกในปี 2560 ในเดือน ก.ค. ที่ระดับ 3.5% สูงกว่าประมาณการก่อนหน้านี้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.4% เมื่อช่วงเดือน ม.ค. 2560 โดยเฉพาะในประเทศผู้ใช้ยาง เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น ยุโรป และอินเดีย  จีดีพีมีการปรับตัวสูงขึ้นที่ 3.2% ขณะที่จีนปีนี้คาดว่าจีดีพีจะยังอยู่ที่ 6.7% ตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงของจีนเพราะในช่วงไตรมาสแรก และไตรมาส 2  จีดีพีจีนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อยู่ที่ 6.9% แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 18 เดือน และการเติบโตด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จากประเทศผู้ใช้ยางเหล่านี้ ทั้งจีน ยุโรป และญี่ปุ่นมีการเติบโตขึ้นในทางบวกที่ 3.8%, 4.7%, และ 9.2% ตามลำดับ ทั้งนี้สมาคมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติแห่งประเทศผู้ผลิต (ANRPC) คาดว่าจะมีการขาดดุลความต้องการซื้อยางธรรมชาติจากทั่วโลก

นายธีธัช กล่าวว่า ใน 3 ประเทศให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการอุปสงค์และอุปทานให้สมดุลทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งประเด็นนี้ประเทศสมาชิกต่างให้การสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลไทยในการลดพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างถาวร เพื่อเป็นการลดอุปทานของยางธรรมชาติและประเทศสมาชิกจะดำเนินการพิจารณามาตรการระยะยาวเป็นหลัก เพื่อเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศของแต่ละประเทศให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการก่อสร้างถนน เขื่อนยาง ฯลฯ  โดยเชื่อว่าทิศทางของตลาดยางและราคาจะปรับตัวดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต