'ยิ่งเจริญ'ปรับตัว ปั้นตลาดสด4.0

วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 05:47 น.
'ยิ่งเจริญ'ปรับตัว ปั้นตลาดสด4.0
โดย...จะเรียม สำรวจ

หลังจากถนนพหลโยธินเริ่มดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ตลาดสดยิ่งเจริญก็ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างกินเวลาอีกหลายปี โดยเฉพาะในช่วงแรกที่เริ่มการก่อสร้างลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการในตลาดยิ่งเจริญหายไปประมาณ 20%

แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากการก่อสร้างดำเนินไประยะหนึ่งผู้บริโภคที่อยู่ในย่านสะพานใหม่และใกล้เคียงก็เริ่มปรับตัวในเรื่องของการเดินทางได้ เช่นเดียวกับพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในตลาดยิ่งเจริญ ที่หันมาซื้อสินค้าในช่วงกลางคืนมากขึ้น ส่งผลให้ช่วงเวลา 02.00-06.00 น. เป็นช่วงที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากที่สุด รองลงมาคือช่วงเวลา 11.00 น.

นอกจากนี้ พฤติกรรมการเดินทางของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน จากเดิมลูกค้าส่วนใหญ่จะเดินทางมาตลาด ยิ่งเจริญโดยการใช้รถยนต์ แต่ปัจจุบันได้มีการปรับพฤติกรรมหันมาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากขึ้น

นอกจากลูกค้า พ่อค้า และแม่ค้า จะมีการปรับรูปแบบการขายสินค้าและจับจ่ายใช้สอยแล้ว ในส่วนของตลาดยิ่งเจริญเองก็ได้มีการปรับตัว เพื่อรองรับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปและความเจริญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการวาง 4 กลยุทธ์หลักเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ

สำหรับ 4 กลยุทธ์หลักที่ตลาดยิ่งเจริญนำมาใช้ในครั้งนี้คือ DEEC ประกอบด้วย D หรือ Development คือ การปรับปรุงและพัฒนา พร้อมจัดระเบียบตลาดให้มีความสะอาด และสวยงาม E หรือ Education คือ การให้ความรู้พ่อค้าแม่ค้า พร้อม ฝึกอาชีพ และให้ทุนการศึกษา E หรือ Environment หรือการรักษา สิ่งแวดล้อมภายในตลาดและชุมชน C หรือ Charity หรือการให้การสนับสนุนด้านการกุศล

นฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์โฮลดิ้ง ผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า แนวทางการดำเนินธุรกิจนับจากนี้ บริษัทจะพัฒนาตลาดยิ่งเจริญให้ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักจากทั้ง ผู้ค้าขายและประชาชนทั่วไป เพื่อก้าวเป็นตลาดสดยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นการพัฒนาตลาดสู่การเป็น Green Market ภายใต้นโยบาย "Y Together" หมายถึงยิ่งเจริญจะก้าวเดินอย่างยั่งยืนและมั่นคงไปพร้อมๆ กับกลุ่มของ คู่ค้า ลูกค้า และชุมชน ซึ่งในอนาคตอันใกล้บริษัทมีแผนจะพัฒนาพื้นที่ ที่เหลืออีก 9 ไร่ เป็นตลาดรูปแบบใหม่ เน้นบริการในส่วนของร้านอาหาร เป็นหลัก เบื้องต้นคาดว่าใช้งบลงทุน 1,000 ล้านบาท

จะเห็นว่าทุกๆ ธุรกิจ จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล แม้แต่ตลาดสดก็ยังต้องปรับเปลี่ยนเป็นตลาดสด 4.0 เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต