โตโยต้า ปรับโครงสร้างบริหาร

วันที่ 16 ธ.ค. 2552 เวลา 21:38 น.
 

โตโยต้าปรับความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงดัน “วุฒิกร” คุมงานฉลอง 50 ปี พร้อมพัฒนาบุคลากร

ทั้งนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าว เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของโตโยต้า คือ

1. บรรลุเป้าหมายการขาย 300,000 คัน ภายในปี 2555 ครองอันดับหนึ่งทั้งในด้านยอดขายความพึงพอใจของลูกค้าทั้งด้านการขายและการบริการหลังการขาย

2. การเตรียมการในวาระครบรอบการก่อตั้งครบ 50 ปี ในปี 2555

3. การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น CSR

4. การพัฒนาพนักงานของ TMT ให้เป็นที่ยอมรับสามารถไปบริหารงานของเครือข่ายโตโยต้าในประเทศต่างๆ ได้

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้วิเชียร เอมประเสริฐสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รับผิดชอบสายงานการตลาด โดยมีนายศิตชัย จีระธัญญาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลด้านการขายการพัฒนาผู้แทนจำหน่าย โตโยต้า ชัวร์ เลกซัส กรุ๊ป ฝ่ายพัฒนาผู้แทนจำหน่ายและฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ และนิกร ประเสริฐสม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลด้านฝ่ายวางแผนการตลาด ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวางแผนการขาย และฝ่ายบริหารการตลาด สำหรับสายงานย่อยการบริการหลังการขายมีไพโรจน์ หิรัญเรืองรอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบ

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์

และได้มอบหมายให้ วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รับผิดชอบด้านการบริหารทั้งหมด เพื่อดำเนินนโยบายด้านการบริหารของบริษัททั้งหมด การพัฒนาบุคคลากรของบริษัท และที่สำคัญการเตรียมโครงการฉลอง 50 ปี ของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายงานอยู่ในความรับผิดชอบประกอบด้วยฝ่ายวางแผนองค์การ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสถาบันโตโยต้า หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการทำตลาดรถยนต์โตโยต้ารุ่นสำคัญๆ มาตลอดระยะเวลา 8 ปี อาทิ สามารถทำให้ไฮลักซ์ วีโก้ มียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง 5 ปีติดต่อกัน รวมถึงการแนะนำรถยนต์นั่งขนาดเล็ก ได้แก่ ยาริส และวีออส จนครองความนิยมอย่างต่อเนื่อง และเป็นแชมป์ยอดขายรถยนต์นั่งมายาวนานกว่า ปี และล่าสุด การแนะนำ คัมรีไฮบริด รถยนต์ ไฮบริดรุ่นแรกออกสู่ตลาด จนสามารถสร้างกระแสไฮบริด ได้อย่างงดงาม สำหรับภารกิจใหม่นั้น จะเน้นในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือ เป็นที่ยอมรับและสามารถบริหารงานเครือข่ายโตโยต้า ในเอเชียและแปซิฟิก และการเตรียมโครงการฉลองครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี ของโตโยต้า ในประเทศไทย ซึ่งจะเน้นถึงเนื้อหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฐานะบริษัทชั้นนำของประเทศ

สำหรับด้านการผลิต มอบหมายให้ อภินนท์ สุชีวบริพนธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รับผิดชอบสายงานการผลิตของโรงงานบ้านโพธิ์ โรงงานเกตเวย์ และโรงงานสำโรง โดยมีชาญชัย ทรัพยากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ช่วย

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนตำแหน่งในระดับฝ่าย ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปรับยุบฝ่ายเขตการขาย จาก 8 เขตการขาย เหลือ 2 ฝ่าย โดยโยกกิจ มหาจุนทการ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลับมาดูแลการขายและผู้แทนจำหน่ายในต่างจังหวัด และบิณฑ์ สินรุ่งเรือง เดิมดูแลฝ่ายบริหารผู้แทนจำหน่าย เข้ามาดูแลการขายในกรุงเทพฯและปริมณฑล สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นั้น โยกบุญชวน วิภูษณวนิช มาดูแลแทน สำหรับฝ่ายวางแผนการตลาด ไม่มีการการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไร