พลังงานเคลียร์กม.ปิโตรฯตั้งกรรมการศึกษาเอ็นโอซี

วันที่ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 07:38 น.
พลังงานเคลียร์กม.ปิโตรฯตั้งกรรมการศึกษาเอ็นโอซี
พลังงานแจง ครม.รับ 4 ข้อสังเกตกฎหมายปิโตรเลียม พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาเอ็นโอซี

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบการชี้แจงของกระทรวงพลังงานต่อข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียม 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่ผ่านมาเก็บค่าภาคหลวง ผลตอบแทนพิเศษ และภาษีปิโตรเลียมส่งเป็นรายได้แผ่นดินรวม 1.83 ล้านล้านบาท

2.การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม ในข้อเสนอที่ให้เพิ่มตัวแทนประชาชนนั้นกระทรวงพลังงานชี้แจงว่าองค์ประกอบปัจจุบันก็มาจากหน่วยงานที่ความรู้หลากหลายอยู่แล้ว 3.การแบ่งปันผลผลิตตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต ที่กรรมาธิการฯ เสนอว่าควรมีการกำหนดการแบ่งปันเป็นขั้นบันไดจากปัจจุบันที่ กฎหมายกำหนดสัดส่วน 50:50  ส่วนนี้กระทรวงพลังงานชี้แจงว่าการบริหารจัดการปิโตรเลียมภายใต้ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณานี้ประกอบด้วย 3 ระบบ การบริหารปิโตรเลียมขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ที่จะเลือกใช้ระบบใด

สำหรับ 4.การจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ (เอ็นโอซี) จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาหาข้อสรุปใน 1 ปีเพื่อพิจารณาความเหมาะสม อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานย้ำว่าได้รับทั้ง 4 ข้อเสนอที่กรรมาธิการเสนอมาเป็นแนวทางดำเนินการต่อไป