หัวหน้าคสช.ใช้ม.44เร่งโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-นครราชสีมา

  • วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 21:51 น.

หัวหน้าคสช.ใช้ม.44เร่งโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-นครราชสีมา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคสช. ใช้มาตรา44 เร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ