ขสมก.นัดหน่วยงานเคาะแผนฟื้นฟู19มิ.ย. เล็งลดพนักงานเก็บค่าโดยสาร4พันคน

วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 19:22 น.
ขสมก.นัดหน่วยงานเคาะแผนฟื้นฟู19มิ.ย. เล็งลดพนักงานเก็บค่าโดยสาร4พันคน
ขสมก.นัดถกหน่วยงานเคาะแผนฟื้นฟูขสมก.19 มิ.ย.นี้ ก่อนเสนอครม.อนุมัติ เล็งลดจำนวนพนักงานเก็บค่าโดยสาร 4,000 คนภายใน 2 ปี

นายสมศักดิ์  ห่มม่วง รักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  เปิดเผยว่าในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)   สำนักงบประมาณ เข้าหารือเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของขสมก. ในช่วง 5 ปี (60-64) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐที่ให้แก้ปัญหาโดยเร่งด่วน  โดยจะมีเสนอแนวทางเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย  รวมถึงผลดีผลเสียของแต่ละแนวทางให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูล ซึ่งหากเห็นชอบจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ดขสมก.  และเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุมัติในเดือนมิ.ย.นี้ หากไม่มีปัญหาอะไรจะเสนอครม.อนุมัติในเดือนก.ค.

สำหรับแนวทางที่เสนอมีหลายแนวทาง โดยเฉพาะการเพิ่มรายได้จะมีรายละเอียดให้เห็นชัดเจน เช่น  การปรับขึ้นค่าโดยสารในแต่ละอัตราว่าจะทำให้ขสมก.มีรายได้เท่าไหร่  และขสมก.จะมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง  ซึ่งจะจัดทำโครงการสมัครใจลาออก หรือเออรี่รีไทร์ หลังจากที่นำระบบอีทิคเก็ตมาใช้ในระบบรถโดยสารประจำทางมาให้บริการผู้โดยสาร 2 ปี

ทั้งนี้ขสมก.ตั้งเป้าลดจำนวนพนักงานเก็บตั๋วรถเมล์จากเดิม 4,000 คน ให้เหลือน้อยที่สุดภายในระยะเวลา 2 ปี โดยจะนำพนักงานกว่าครึ่งหนึ่งเข้าสู่โครงการเออรี่รีไทร์ ส่วนพนักงานอีกราว 2,000 คนจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นพนักงานขับรถเนื่องจากตามแผนขสมก.การเพิ่มรถเมล์เข้ามา 3,000 คันนั้นต้องการพนักงานขับรถทั้งหมด7,000 คนแต่ปัจจุบันมีพนักงานเพียง 5,000 คน นอกจากนี้ในส่วนของรถโดยสารประจำทางที่จะให้บริการประชาชนฝ่ายบริหารจะเสนอภาพให้เห็นว่าในอนาคตขสมก.ต้องมีรถประเภทใดบ้าง เพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น เอ็นจีวี  ไฮบริดจ์จะต้องมีจำนวนกี่คัน

"โครงการจัดหารถเมล์ใหม่เป็นหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการของขสมก. โดยตั้งเป้าจัดหารถเมล์ใหม่ทั้งหมด 3,000 คัน จากปัจจุบันที่มีรถเมล์อยู่ 2,600 คัน เพื่อรองรับการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางใหม่ของกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)จำนวน 138 เส้นทาง ประกอบด้วยการจัดหารถเมล์เอ็นจีวีล็อตแรก 489 คันภายในปี 60 ในปี 61 จัดหารถเมล์เอ็นจีวี 700 คัน ภายในปี62 ปรับปรุงรถเก่าให้มีสภาพการใช้งานที่ดีขึ้น 600 กว่าคัน ที่เหลือ 1,711 คันจัดซื้อรถใหม่แต่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นรถประเภทใด   ขณะเดียวกัน ขสมก.ตั้งเป้าปลดระวางรถเมล์เก่า 2,700 คัน  ภายในปี 64  แบ่งเป็นปี60 จำนวน 107 คัน ปี 61 จำนวน 501 คัน ปี 62 จำนวน 624 คัน ปี 63 จำนวน 669 คัน และปี 64 จำนวน 852 คัน"นายสมศักดิ์กล่าว